Dobrodošli na stranice projekta ABCDE Posavina!

 

Projekt ABCDE Posavina (Agricultural Biomass Cross-border Development of Energy in Posavina – No. 2008-0017-974005) se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007 - 2013.

Provedba je započela 1. ožujka 2011. godine, a aktivnosti na projektu će trajati 24 mjeseca. Opći cilj projekta je promocija energetskog iskorištavanja poljoprivredne biomase u Posavini što se namjerava ostvariti kroz procjenu energetskog potencijala ostataka i otpada iz poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije, kao i mogućnosti proizvodnje energetskih usjeva i njihovog potencijala, izradu edukativnih i informativnih materijala te edukaciju ciljanih skupina.

 

Program:


Projekt financira:

 

Novosti:

VIJESTI

Prezentacija projekta ABCDE Posavina pred Odborom za poljoprivredu Hrvatskog sabora te u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Prezentacija projekta ABCDE Posavina održana je pred Odborom za poljoprivredu Hrvatskog sabora 20. veljače 2013. godine te u Narodnoj skupštini Republike Srpske 25. veljače 2013. godine
više »

Završna Konferencija

U Orašju (BiH) 8. veljače 2013. godine održana je završna konferencija projekta ABCDE Posavina.
više »

 

U Orašju (BiH) 8. veljače 2013. godine organizirat će se završna konferencija projekta ABCDE Posavina.
više »

Seminari u srednjim poljoprivrednim školama

U okviru projekta ABCDE Posavina, tijekom studenog i prosinca, provedena su 4 seminara za učenike i profesore srednjih poljoprivrednih škola u Vinkovcima i Brčkom.
više »

4. radionica za poljoprivrednike

U okviru projekta ABCDE Posavina, 14. rujna 2012. godine u Odžaku u BiH organizirat će se četvrta radionica za poljoprivrednike i potencijalne nositelje projekata na temu mogući izvori i načini financiranja projekata korištenja poljoprivredne biomase u energetske svrhe.
više »

Radionica za lokalnu upravu - Zajednički akcijski plan

U okviru projekta ABCDE Posavina, 17. listopada 2012. godine u Vinkovcima organizirat će se radionica za lokalnu upravu na temu prijedloga Zajedničkog akcijskog plana.
više »

Četvrta obuka za poljoprivrednike

U okviru projekta ABCDE Posavina, 14. rujna 2012. godine u Odžaku organizirat će se četvrta, time i zadnja, radionica za poljoprivrednike, a predmetna tema primarno su izvori i mogućnosti financiranja projekata korištenja poljoprivredne biomase u energetske svrhe te EU zakonski okviri.
više »

Treći sastanak projekta ABCDE Posavina

Treći 6-mjesečni sastanak partnera projekta ABCDE Posavina održan je u Brčkom 3. rujna 2012. godine.
više »

3. radionica za poljoprivrednike

U okviru projekta ABCDE Posavina, 20. srpnja 2012. godine u Vukovaru organizirat će se treća radionica za poljoprivrednike, a predmetna tema je planiranje i investicije za korištenje poljoprivredne biomase u energetske svrhe.
više »

Okrugli stol - 3. radionica za lokalnu upravu

U okviru projekta ABCDE Posavina, 27. lipnja 2012. godine u Brčkom organizirat će se Okrugli stol odnosno treća radionica za lokalnu upravu vezano uz izradu Zajedničkog akcijskog plana.
više »

2. radionica za poljoprivrednike i investitore

U okviru projekta ABCDE Posavina, 04. lipnja 2012. godine u Šamcu organizirat će se druga radionica za poljoprivrednike s naglaskom na proizvodnju i korištenje biogoriva.
više »

2. radionica za lokalnu upravu

20. travnja 2012. godine u Banja Luci organizirat će se druga radionica za lokalnu upravu s temom mogućnosti financiranja projekata korištenja bioplina.
više »

1. radionica za investitore

3. travnja 2012. godine u Vinkovcima organizirati će se radionica s temom proizvodnje i korištenja bioplina.
više »

Održan drugi sastanak projekta ABCDE Posavina

06. rujna 2011. godine, održan je drugi po redu sastanak partnera projekta. Sastanak je održan u odžačkom hotelu Euro.
više »

Arhiva novosti »

Partneri:

ABCDE Posavina  |   Zagreb, Savska cesta 163  |  P.P. 141  |  Tel: +385 1 6326 109  |  Fax: +385 1 6040 599  |  e-mail: dsasa@eihp.hr

 

 

This publication has been produced with the assistance of the EU. The contents of this publication are the sole responsibility of EIHP and can in no way be taken to reflect the views of the EU.