EIHP
u brojkama

30

godina iskustva

84

zaposlenika

19

doktora znanosti

5,1

mil. EUR prihoda u 2023.

Iskustvo u > 
200 projekata godišnje
50 država u svijetu

Experience in > 
200 projects per year
50 countries worldwide

EIHP
Vijesti

EIHP
područja djelovanja

Energetska bilanca i statistika

Energetsko i
klimatsko planiranje
Proizvodnja i
tržišta energije

Planiranje i razvoj
energetske mreže

Obnovljivi izvori energije, klima i zaštita okoliša
Energetska
učinkovitost

E-mobilnost

Energetska regulativa
i ekonomika

EIHP
odabrani projekti

Misija

EIHP doprinosi hrvatskoj, europskoj i globalnoj energetskoj tranziciji, multidisciplinarnim istraživanjem, poslovnim savjetovanjem i prijenosom znanja.

Vizija

EIHP namjerava postati globalno prepoznatljiv generator promjena energetskog sektora prema klimatskoj neutralnosti i niskougljičnom društvu.

Vrijednosti

Pouzdan smo partner, naše osoblje čine vrhunski stručnjaci, potičemo multidisciplinarnost, vodimo brigu o okolišu te se zalažemo za rodnu ravnopravnost.