EIHP
u brojkama

28

28 godina iskustva

83

zaposlenika

22

doktora znanosti

33

mil. kn. prihoda u 2021.

Iskustvo u > 
200 projekata godišnje
50 država u svijetu

Experience in > 
200 projects per year
50 countries worldwide

EIHP
Vijesti

EIHP
područja djelovanja

Energetska bilanca i statistika

Energetsko i
klimatsko planiranje
Proizvodnja i
tržišta energije

Planiranje i razvoj
energetske mreže

Obnovljivi izvori energije, klima i zaštita okoliša
Energetska
učinkovitost

E-mobilnost

Energetska regulativa
i ekonomika

EIHP
projekti u tijeku

Misija

EIHP doprinosi hrvatskoj, europskoj i globalnoj energetskoj tranziciji, multidisciplinarnim istraživanjem, poslovnim savjetovanjem i prijenosom znanja.

Vizija

EIHP namjerava postati globalno prepoznatljiv generator promjena energetskog sektora prema klimatskoj neutralnosti i niskougljičnom društvu.

Vrijednosti

Pouzdan smo partner, naše osoblje čine vrhunski stručnjaci, potičemo multidisciplinarnost, vodimo brigu o okolišu te se zalažemo za rodnu ravnopravnost.