ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Prva nacionalna radionica projekta multEE

U petak, 8. travnja 2016. godine u prostorijama EIHP-a održana je Prva nacionalna radionica projekta multEE, čija je glavna tema bila procjena učinka mjera energetske učinkovitosti (metodom odozdo prema gore) te mjerenja i verifikacije postignutih ušteda. Sastanku su bili nazočni predstavnici institucija i udruga: CEI, FZOEU, APN, MINGO, DOOR i EIHP.
U sklopu radionice ukratko su:

  • predstavljeni projektni ciljevi,
  • dan je pregled dosadašnjih aktivnosti i plan rada do kraja 2016. godine,
  • ukratko su opisane novosti i napredak u popunjavanju i korištenju aplikacije SMiV te ISGE sustava,
  • prodiskutiran je prijedlog izračuna ušteda metodologijom odozdo prema gore, odnosno predložene mjere analizirane i razrađene u sklopu projekta te je donesen zaključak s obzirom na primjenjivost istih za Hrvatsku.

Prema zaključku, potrebno je za sve postojeće mjere provjeriti i osvježiti referentne vrijednosti za izračune koji se primjenjuju ukoliko ne postoje projektne vrijednosti. Nove aktivnosti i mjere potrebno je prilagoditi uvjetima u Hrvatskoj. Osim toga, u predloženoj metodologiji potrebno je uskladiti specifične vrijednosti životnih vjekova za pojedine mjere, dodatno razraditi metodologiju za informativne mjere i regulaciju, proširiti tipove zgrada prema vrsti namjene i uvesti mogućnost izračuna kada unutar iste zgrade postoji više energenata koji se koriste za grijanje.
Svi sudionici radionice složili su se s potrebom daljnje razrade metodologije izračuna ušteda, koja će se potom moći naknadno nadograđivati i unapređivati.
 

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva