E-mobilnost

E-mobilnost je sustav koji čine električna vozila i infrastruktura za njihovo punjenje te informacijski sustavi koji ih povezuju u funkcionalnu cjelinu. Zahvaljujući značajkama električnih vozila kao što su poboljšana energetska učinkovitost i niže emisije stakleničkih plinova u odnosu na konvencionalna vozila, e-mobilnost se smatra jednom od ključnih sastavnica dugoročne energetske tranzicije. Sinergije koje se ostvaraju između prometnog i energetskog sustava predstavljaju značajan potencijal u pogledu dostizanja ciljeva energetskih strategija. Dugogodišnje iskustvo Energetskog instituta Hrvoje Požar u energetskom planiranju kao i stručnim analizama u sektoru prometa temelj je za integralne analize vezane uz e-mobilnost koje obuhvaćaju strateške, tehničke, ekonomske i pravno-organizacijske aspekte.

Naše usluge

Izrada strateških dokumenata (nacionalne, regionalne ili lokalne strategije razvoja e-mobilnosti)

Savjetovanje u planiranju infrastrukture za električna vozila

Analize relevantnog zakonodavnog okvira

Izrade cost-benefit analiza (iz aspekta države, korisnika, pružatelja usluge)

Analize tržišnih i poslovnih modela

Analize utjecaja razvoja e-mobilnosti na elektroenergetski sustav