Energetska bilanca i statistika

Dostupnost podataka temelj je svakog dobrog energetskog planiranja i energetske politike. Bez podataka nije moguće razumjeti stanje energetskih sustava, prepoznati trendove niti adekvatno planirati razvoj. S obzirom na važnost raspolaganja kvalitetnim podacima u svakoj sferi gospodarske aktivnosti, pa tako i energetike, naše aktivnosti su usmjerene na razvoj metoda za prikupljanje energetskih podataka, izradu mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja, anketa o potrošnji energije te razvoj metoda za izradu energetske statistike, uključujući integrirane energetske bilance, mjesečnu statistiku, statistiku cijena, indikatore energetske učinkovitosti, itd.

Naše usluge

Prikupljanje podataka i izradu energetske bilance Republike Hrvatske i na razini županija, gradova i nižih administrativnih jedinica

Provedba anketa o potrošnji energije u sektorima finalne potrošnje

Izračun indikatora energetske učinkovitosti

Pomoć u prilagodbi nacionalnih statističkih sustava u drugim zemljama međunarodnim standardima (IEA/EUROSTAT/UNSD)