ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Energetska učinkovitost – prvo ‘gorivo’ u energetskoj tranziciji

Dekarbonizacija sustava proizvodnje energije i smanjenje njezine potrošnje temelji su na kojima se gradi buduće društvo s nultim emisijama. U ovim nastojanjima energetska učinkovitost ima ključnu ulogu koja je prepoznata još 2018. godine kada je EU usvojila paket politika pod nazivom “Čista energija za sve”, a u kojemu je artikulirano načelo “energetska učinkovitost na prvom mjestu” (eng. energy efficiency first – EE1st).

Ovo je načelo prvi puta uvedeno u izmijenjenoj Direktivi o energetskoj učinkovitosti (EU/2018/2002) te u Uredbi o upravljanju EU-om i djelovanjem u području klime (EU/2018/1999), a znači da se pri planiranju te donošenju politika i odluka o ulaganjima u području energije u najvećoj mjeri uzimaju u obzir alternativne troškovno-učinkovite mjere energetske učinkovitosti na strani potrošnje energije, pri čemu se i dalje ostvaruju temeljni ciljevi tih politika i investicijskih odluka. “Zvuči komplicirano, ali, jednostavno rečeno, prvo treba razmotri što se sve može napraviti da se potrošnja energije smanji provedbom mjera energetske učinkovitosti, a potom utvrditi koje su potrebne akcije na strani proizvodnje, transformacije, prijenosa i distribucije energije”, ističe dr. sc. Vesna Bukarica, voditeljica Odjela za energetsku učinkovitost u Energetskom institutu Hrvoje Požar (EIHP), ujedno i voditeljica projekta “Plug Energy Efficiency First In” – ENEFIRST+.

U spomenutom projektu EIHP sudjeluje kao partner, a cilj projekta je razviti praktične smjernice i prikazati primjere iz stvarnog života o provedbi ovog načela. Osim toga, ENEFIRST+ planira testirati resurse za osam slučajeva iz stvarnog života u četiri zemlje, uključujući Hrvatsku, i proširiti rezultate na 27 država članica. Izgradnja kapaciteta i angažman dionika kroz cikluse učenja jedna su od ključnih komponenti, a online platforma prikupljat će najrelevantnije informacije i resurse za praktičnu primjenu načela.

Zašto i kako primjenivati načelo EE1st, kakva je primjena u Hrvatskoj te kako ostvariti pomoć u primjeni tog načela pročitajete u tekstu objavljenom u Poslovnom dnevniku.

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva