Energetska učinkovitost

Mjere energetske učinkovitosti prepoznate su u EU-u kao način postizanja održivosti opskrbe energijom, smanjenja emisija stakleničkih plinova, poboljšanja sigurnosti opskrbe i smanjenja troškova uvoza te povećanja konkurentnosti EU-a. Zato je energetska učinkovitost strateški prioritet i EU promiče načelo energetske učinkovitosti na prvom mjestu.

Institut pruža stručnu potporu u planiranju i provedbi politike energetske učinkovitosti na nacionalnoj i lokalnoj razini te prilagodbi zakonodavno-regulatornog okvira zahtjevima EU-a u području energetske učinkovitosti. Naši stručnjaci su angažirani na razvoju metoda za ocjenu ušteda energije i sustava praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda energije. Provodimo analize i verifikacije ušteda energije ostvarenih kako kroz sustav obveza energetske učinkovitosti, tako i kroz alternativne mjere politike. Energetska učinkovitost u zgradarstvu, zelena i digitalna transformacija fonda zgrada prema niskoenergetskim (nZEB) i pametnim (smart) rješenjima te uloga zgrada kao aktivnog sudionika energetskog sustava i tržišta naše su glavne istraživačke teme.

Energetski institut Hrvoje Požar ovlašten je od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada, energetskih pregleda velikih poduzeća, provođenje kontrole energetskih certifikata te stručno osposobljavanje i usavršavanje ovlaštenih osoba u ovom području. Temeljem ovih ovlaštenja, Institut je ovlašten i za izradu elaborata o uštedama energije.

Naše usluge

Procjena potencijala energetske učinkovitosti u svim sektorima neposredne potrošnje energije

Izrada tehno-ekonomskih analiza i evaluaciju širih učinaka poboljšane energetske učinkovitosti

Savjetovanje nacionalnih i lokalnih vlasti u razvoju poticajnih zakonodavnih, institucionalnih i financijskih okvira za poboljšanja energetske učinkovitosti

Stručna potpora u pripremi nacionalnih i lokalnih strategija, programa, i akcijskih planova za poboljšanje energetske učinkovitosti

Energetski pregledi zgrada, javne rasvjete i industrijskih postrojenja

Stručno osposobljavanje i usavršavanje te ostale edukativne aktivnosti u području energetske učinkovitosti, prilagođene potrebama naših klijenata