ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Energetski institut Hrvoje Požar član konzorcija projekta VALUE4FARM

Zeleni plan Europske unije postavio je ambiciozne ciljeve za smanjenje emisija ugljika i poticanje održivosti u raznim sektorima, uključujući poljoprivredu. Ključ za postizanje ovih ciljeva je lokalna integracija tehnologija obnovljivih izvora energije koje zadovoljavaju specifične potrebe poljoprivrednika. U tom kontekstu, projekt VALUE4FARM pojavljuje se kao svjetionik inovacije i održivosti. Ova inicijativa ujedinjuje 14 partnera, uključujući sedam partnera orijentiranih na istraživanje, tri mala i srednja poduzeća i tri udruge. Jedan od članova konzorcija je i Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP).

Projekt VALUE4FARM započeo je 1. rujna 2023. i traje do 28. veljače 2027. godine, a financiran je iz programa HORIZON, s predviđenim budžetom od 6,377,839.88 EUR. Projekt je izgrađen na tri stupa: učinkovitost, održivost i replikabilnost/ponovljivost, a cilj je demonstrirati te atribute unaprjeđenjem tri lokalna lanca vrijednosti temeljena na bioplinu i povezivanju održive proizvodnje hrane s proizvodnjom obnovljive energije.

U Danskoj VALUE4FARM uvodi dodatke tradicionalnom putu biometana kako bi se odgovorilo na lokalne specifičnosti velikih farmi. U Belgiji će se demonstrirati put prema boljem korištenju već postojećih rezidualnih tokova za učinkovitu proizvodnju električne/toplinske energije, čime će se odgovoriti na potrebe mobilnosti za male farme. U Italiji će se ispitivati hibridizacijske kompatibilnosti prema stvaranju učinkovitog off-grid postrojenja za biometan.

Održivi protokoli za poljoprivredne usjeve bit će razvijeni na temelju specifikacija najmanje 200 poljoprivrednika, udovoljavajući izazovima poljoprivrednog sektora, a usklađujući se s proizvodnjom obnovljive energije. Svi vrijednosni lanci promicat će cirkularnost kroz oporabu hranjivih tvari. Usvajanje lanaca vrijednosti bit će olakšano snažnim uključivanjem poljoprivrednika od samog početka projekta. Za projekt su već odabrana tri mjesta replikacije na Islandu, u Italiji i Poljskoj, koja će poslužiti kao poligon za provođenje uspješnih metodologija i praksi.

Procjena ekonomskih, ekoloških i društvenih koristi lanaca vrijednosti VALUE4FARM bit će široko podijeljena i distribuirana relevantnim dionicima. Kako bi se potaknulo šire sudjelovanje u održivoj poljoprivredi i proizvodnji obnovljive energije, projekt planira pokrenuti online alat za potporu odlučivanju. Ovaj će alat biti dostupan svima, pružajući vrijedne smjernice poljoprivrednicima koji žele krenuti na put održivosti.

Uloga EIHP-a u projektu VALUE4FARM

EIHP je voditelj radnog paketa pod nazivom ‘Primjena rješenja za obnovljivu energiju na tržištu’. Cilj je osigurati održivo prihvaćanje i učinkovitu replikaciju rješenja u projektu temeljena na obnovljivim izvorima energije.

Paket se sastoji od tri zadatka:

  • Analiza tržišta i dizajn poslovnih modela za lance vrijednosti temeljene na obnovljivim izvorima energije

Ovaj zadatak ima za cilj potaknuti komercijalizaciju i daljnju upotrebu rezultata projekta te generirati ambiciozan, u isto vrijeme realističan, eksploatacijski pristup. Za svaki prikazani lanac vrijednosti, EIHP će provesti analizu tržišta kako bi dobio sliku tržišnih konkurenata, prepreka, izazova, prednosti i prilika u EU-u, ali i na međunarodnoj razini. Tržišna procjena će se kontinuirano ažurirati kroz namjenske aktivnosti koje će biti usmjerene na prepoznavanje novih potencijalnih konkurenata i novih tržišnih niša koje bi se mogle obraditi u okviru VALUE4FARM. Paralelno s time, radit će se na osmišljavanju prvih poslovnih planova za različite lance vrijednosti. U osmišljavanju predloženih poslovnih modela vodit će se računa o kružnom gospodarstvu.

  • Povećati svijest o proizvodnji energije među poljoprivrednicima povezanim s mjestima replikacije

Kako bi se osigurao veći učinak projekta osigurat će se koordinirano djelovanje u Poljskoj, Italiji i Islandu. Kako bi postigli ovaj cilj, identificirat će se poljoprivrednici i poduzetnici zainteresirani za proizvodnju bioplina i obnovljivih izvora energije. Pregledat će se lokalni pravni dokumenti koji se odnose na proizvodnju bioplina i obnovljive energije i procijeniti lokalno dostupne tehnologije. Skupina uključenih dionika zatim će biti obučena kroz terenske sesije i radionice. Osobito će ih se informirati o pravnim aspektima, najboljim praksama, sigurnosti i poticajima. Ekološke i proizvodne koristi prirodnih gnojiva također će biti predstavljene poljoprivrednicima.

  • Upravljanje pravima intelektualnog vlasništva

Ovaj će zadatak analizirati aspekte prava intelektualnog vlasništva uključene u projekt VALUE4FARM. Pravilno upravljanje pravima intelektualnog vlasništva ključno je za ispravan prijenos i strategiju daljneg iskorištavanja projekta. Stoga će se razviti specifične akcije kako bi se pratili rezultati projekta i otkrile inovativne tehnologije, analizirale odgovarajuće strategije zaštite i prikupili interesi partnera.

EIHP je voditelji i zadatka pod nazivom ‘Tehničko-ekonomska analiza’. EIHP će obuhvatiti financijsku i ekonomsku analizu lanaca vrijednosti, a također će biti uključen i u druge zadatke. Na temelju inputa primljenih od partnera koji se odnose na kapitalna ulaganja i operativne troškove (cijene i količine) te korištenjem metode diskontiranog novčanog toka, financijska analiza će osigurati profitabilnost lanaca vrijednosti sa stajališta investitora, uz procjenu pokazatelja kao što su neto sadašnja vrijednost, interna stopa povrata i vrijeme povrata ulaganja. Za potrebe ekonomsko-financijske analize projekta izradit će se individualizirani model diskontiranih novčanih tokova za svaki lanac vrijednosti. To će poslužiti kao preduvjet za donošenje utemeljene odluke o ulaganju. Na temelju procjene uspješnosti svakog lanca vrijednosti, za one za koje se utvrdi da su financijski neisplativi sa stajališta investitora, EIHP će napraviti ekonomsku analizu koja također razmatra šire društvene i ekološke koristi te predložene mjere optimizacije projekta.

Za više informacija o projektu VALUE4FARM posjetite: https://cordis.europa.eu/project/id/101116076

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva