ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Energetski institut Hrvoje Požar dobio ispravu o konsenzualnom patentu

Patent za izum pod nazivom „Postupak i sustav za tretiranje, recikliranje tretiranog digestata i za dobivanje smjese gnojiva iz digestata dobivenog anaerobnom digestijom biomase u kogeneracijskom bioplinskom postrojenju“ (konsenzualni patent PK20171658) temelji se na zatvaranju ciklusa unutar granica bioplinskog postrojenja, sa naglaskom na digestat, koji nastaje kao nusproizvod tijekom procesa anaerobne digestije.
Tretiranjem dobivenog digestata iz procesa anaerobne digestije, dolazi se do razgradnje lignocelulozne stijenke istoga, zbog čega se oslobađaju energetski vrijedni materijali. Obrađeni digestat se potom vraća u proces anaerobne digestije i miješa sa novom sirovinom, čime je moguće iskoristiti dodatni potencijal otpadne struje, te smanjiti potreban unos nove sirovine. Na taj način se zadovoljavaju koncepti kružnog gospodarstva i bioekonomije.
Patent nosi Energetski institut Hrvoje Požar, a izumitelji koji su radili na istome su sljedeći istraživači: dr.sc. Biljana Kulišić, Dinko Đurđević te Ivona Hulenić.
 

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva