Energetsko i klimatsko planiranje

Bez pravovremenog planiranja i jasnih energetskih i klimatskih strategija ne bi bila moguća ni pravovremena prilagodba energetskih sustava, kao ni učinkovito upravljanje prirodnim, financijskim ili ljudskim resursima. Izrada planova i strategija je dinamičan proces u kojem se donose smjernice o tome što se želi postići i planira što se mora poduzeti.

Dugogodišnje iskustvo Energetskog instituta Hrvoje Požar u izradi strateških energetskih dokumenata i podloga za lokalni, regionalni i nacionalni razvoj, ujedno je i temelj za izrade analiza integriranog planiranja potražnje za energijom i korištenja raspoloživih izvora energije te tehnologija, uz minimalne troškove te uz smanjenje utjecaja na okoliš.

Analize se provode upotrebom međunarodno priznatih alata: PLEXOS, LEAP, MAED, MESSAGE  i dr.

Naše usluge

Izrada regionalnih, nacionalnih i sektorskih strateških dokumenata te akcijskih planova

Izrada općinskih i gradskih planova razvoja te podloga za strateško planiranje razvoja tvrtki u energetskom sektoru

Izrada energetskih bilanci i razvoj energetske statistike

Izrada planova razvoja plinskog, naftnog i toplinskog sustava

Izračun emisije stakleničkih plinova i praćenje sustava trgovanja emisijama te analiza mjera za smanjenje stakleničkih plinova