ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Izdana knjiga Zaštita investicija po Ugovoru o energetskoj povelji

11. lipnja 2019. Energetski institut Hrvoje Požar sa ponosom objavljuje izlazak knjige dr.sc. Orsata Miljenića pod naslovom “Zaštita investicija po Ugovoru o energetskoj povelji”. Knjiga je, osim neznatnih tehničkih izmjena, zapravo doktorska disertacija koja je obranjena u srpnju 2018. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod istim naslovom, a sada je izdana u elektronskom obliku i dostupna svima na čitanje.
Kao što sam autor ističe u samom predgovoru knjige: “Ugovor o energetskoj povelji (UEP) predstavlja jedan od najvažnijih međunarodnih investicijskih ugovora na području energetike. Posebice je značajan njegov dio kojim su predviđeni materijalni standardi, ali i postupovni načini zašite investicija kojima se i bavi ova knjiga. UEP tako ne samo da propisuje standard zaštite koje mora poštivati država primateljica investicije nego i daje pravo investitoru na izravnu zaštitu pred arbitražnim sudom. Upravo taj dio predstavlja na neki način posebni investicijski ugovor te je, zahvaljujući tim odredbama, UEP postao najčešće korišteni ugovor u međunarodnim investicijskim arbitražama. U vrijeme njegovog potpisivanja on je predstavljao objedinjeni rezultat dotadašnjeg razvoja međunarodnog investicijskog prava kroz bilateralne investicijske ugovore i na njima izgrađene arbitražne prakse. Praksa arbitražnih sudova koji primjenjuju UEP utječe i na praksu arbitražnih sudova koji primjenjuju druge međunarodne investicijske ugovore i obrnuto te je stoga za analizu njegove primjene bilo potrebno analizirati ne samo pravnu znanost koja se bavi ovom tematikom nego i praksu međunarodnih arbitražnih sudova koji su ga primjenjivali, kao i praksu arbitražnih sudova koji su primjenjivali druge međunarodne investicijske ugovore. Također, prikazan je i povijesni razvoja pojedinih instituta u kontekstu primjene UEP-a.
Važnost UEP-a u odnosu na Republiku Hrvatsku očituje se u tome što je, svojim pristupanjem tom međunarodnom pravnom instrumentu, s jedne strane pristala pružiti potencijalnim stranim investitorima sva ona
jamstva koja su utvrđena tim instrumentom, dok je s druge strane stvorila pretpostavke da i hrvatski investitori pod istim uvjetima ostvaruju svoja prava prema drugim državama potpisnicama. Posebna važnost UEP-a jest, međutim, u tome  što je na temelju njega pokrenut i niz međunarodnih arbitražnih sporova u kojima Republika Hrvatska sudjeluje kao stranka.” 
“Rukopis dr. sc. Orsata Miljenića pod naslovom “Zaštita investicija po Ugovoru o energetskoj povelji” jest zapravo njegova dorađena disertacija kojom je doktorirao u srpnju 2018. godine.
Hrvatska energetika je reformom iz 2002. godine i propisima o obnovljivim izvorima iz 2007. godine zakoračila u novu dimenziju odnosa na tržištu energije. U energetski sektor ulaze novi subjekti, domaći i strani,
koji rade zbog svojih poslovnih interesa, a ne pružaju javnu uslugu kupcima energije. Time su se znatno usložili poslovni odnosi između pravnih osoba koje su postale energetski subjekti na tržištu energije i
institucija koje reguliraju tržište, operatore i opskrbljivače. Pritom dolazi do pravnih sporova koji su u pravilu i međunarodni jer se radi o stranim investitorima. Ugovor o energetskoj povelji (UEP) jedan je od važnijih međunarodnih ugovora kojima je cilj promicanje i zaštita stranih investicija na području energetike. 
Kako navodi jedan od recenzenata, ovaj rad pisan je „gotovo u maniri odgovarajućih engleskih studija – pregledno, jednostavno i, što je izvanredno važno, argumentirano i lako razumljivo. Zbog toga će onima
koji se hoće i trebaju znanstveno, ali i na stručnoj, provedbenoj razini baviti problematikom međunarodnog energetskog prava, osobito pitanjima zaštite inozemnih energetskih investicija, u prvom redu
pravnicima i ekonomistima koji rade u državnoj upravi, u državnom odvjetništvu, odvjetnicima, ali i sucima pružiti precizne i točne odgovore na gotovo sva relevantna pitanja koja bi se u vezi s primjenom
Ugovora mogla postaviti na teorijskoj i provedbenoj osnovi“. Posebna je vrijednost to što je ovo jedina knjiga koja se bavi pitanjima UEP-a, posebice njegovom primjenom u arbitražnoj praksi u odnosu na
standarde zaštite investitora i njihovih investicija u energetskom sektoru, pisana na hrvatskom jeziku.  Uzimajući u obzir sve navedeno veliko mi je zadovoljstvo što Energetski institut Hrvoje Požar ima priliku objaviti ovu knjigu i time doprinijeti boljem razumijevanju suvremenih tijekova u zaštiti investicija u energetskom sektoru. Nadam se da će ova knjiga biti poticaj za detaljnije izučavanje ove teme koja čini neodvojivi dio pravnog okvira u kojem se odvijaju ne samo strane investicije u hrvatskom energetskom sektoru, već i neke buduće, hrvatske investicije, u energetskom sektoru drugih zemalja.” – Dr. sc. Goran Granić

 
 

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva