ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Izrada prostornog inventara emisija štetnih tvari poljoprivrednih strojeva u Hrvatskoj korištenjem velikog skupa anketnih podataka

U časopisu Agriculture objavljen je znanstveni rad “Developing a Spatial Emission Inventory of Agricultural Machinery in Croatia by Using Large-Scale Survey Data” (“Izrada prostornog inventara emisija štetnih tvari poljoprivrednih strojeva u Hrvatskoj korištenjem velikog skupa anketnih podataka “) čiji su autori Šimun Lončarević, Petar Ilinčić, Zoran Lulić i Darko Kozarac. Članak je nastao u okviru istraživačkog projekta financiranog iz fondova EU-a „Razvoj integriranog rješenja za strateško dugoročno planiranje klimatske i energetske politike i izradu zajedničkih klimatskih i energetskih planova“, broj dodjele KK.01.1.1.07.0038, čiji je voditelj Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP).

Poljoprivredni strojevi imaju značajan utjecaj na klimatske promjene. Međutim, podaci o njihovim emisijama često nedostaju, što otežava razvoj politika koje bi te emisije mogle smanjiti. Prvi korak u razumijevanju utjecaja njihovih emisija na klimatske promjene je izrada inventara emisija. Ovaj članak prikazuje prostornu raspodjelu emisija iz poljoprivrednih strojeva u Hrvatskoj.

Podaci o poljoprivrednim strojevima za 2016. godinu prikupljeni su opsežnim istraživanjem od 8895 ispitanika, koje je uključivalo i podatke o vrsti stroja, lokaciji, potrošnji goriva te vrsti goriva. Provedena je obrada podataka radi optimizacije rezultata istraživanja te su izračunate emisije korištenjem Tier 1 metode “EEA/EMEP Emission Inventory Guidebook”. Istraživanje pokazuje da dvoosovinski traktori snage motora 61–100 kW imaju najveću potrošnju energije i da emitiraju većinu emisija poljoprivrednih strojeva u Hrvatskoj. Najveće ukupne emisije bile su u Slavoniji, dok su u Dalmaciji bile najveće emisije po hektru obradive površine.

Ovako dobiveni rezultati omogućuju razvoj politika koje će ciljati na određena prostorna područja i vrste strojeva. Nadalje, ovaj bi pristup mogao omogućiti precizno prostorno i vremensko praćenje emisija. Institucija zadužena za provođenje godišnjih istraživanja i ažuriranje podataka o emisijama strojeva osigurala bi kontinuitet istraživanja i podataka o emisijama.

Cijeli rad možete pročitati OVDJE.

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva