ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Izrađen Elaborat tehničkog rješenja priključka vjetroelektrane Baljci

Dana, 9.4.2015., u Sarajevu u prostorijama Nezavisnog operatora sustava BiH, održana je stručna recenzija na kojoj je prihvaćen Elaborat tehničkog rješenja priključka vjetroelektrane Baljci (48 MW) na prijenosnu mrežu BiH.  VE Baljci smještena je oko 15 km sjeverno od Tomislavgrada. NOS BiH je 20. 4. 2015. investitoru, tvrtki Tomislavgrad-Kupres d.o.o. izdao Certifikat priključenja proizvodnog elektroenergetskog objekta. Montaža i puštanje u pogon Baljci s 18 vjetroagregata Končar K104-2.65 trebala bi završiti krajem 2016. godine.
Elaborat je izradio EIHP, a cilj izrade Elaborata je određivanje načina priključka uvažavajući kriterije sigurnosti i najmanjih troškova izgradnje priključka.
Elaborat se sastoji od:

  • Osnovnih podataka o lokaciji vjetroelektrane, vjetropotencijalu, vjetroagregatima i internoj mreži vjetroelektrane,
  • Procjene troškova za 3 razmatrane varijante priključka i odabira optimalnog rješenja priključenja,
  • Izrade simulacijskog modela prijenosne mreže BiH i okolnih država u programskom paketu PSS/E za planiranu godinu priključka vjetroelektrane,
  • Analize tokova snaga – opterećenje pojedinih elemenata sustava uvažavajući N-1 kriterij, gubitaka djelatne snage, naponskih prilika i regulacije jalove snage,
  • Proračuna minimalne i maksimalne struje kratkog spoja u okruženju lokacije planirane vjetroelektrane,
  • Analize kvalitete električne energije u točki priključka na prijenosnu mrežu,
  • Dinamičke analize i tranzijentna stabilnost,
  • Zaključka.

SAM_0763

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva