Edukacije

Edukacija je najvažniji resurs uspjeha i konkurentske prednosti. EIHP ima iskustvo u provođenju edukacija, radionica i seminara povezanih s energijom i klimom.