ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

‘Kategorizacija nesigurnosti u planiranju gradova: studija slučaja ugradnje pametnih brojila’

Istraživački tim projekta ‘Razvoj integriranog rješenja za strateško dugoročno planiranje klimatske i energetske politike i izradu zajedničkih klimatskih i energetskih planova’ – Kristina Perić, Zdenko Šimić i Željko Jurić – objavio je u časopisu Energies znanstveni rad Characterization of Uncertainties in Smart City Planning: A Case Study of the Smart Metering Deployment’ (‘Karakterizacija nesigurnosti u planiranju pametnih gradova: studija slučaja ugradnje pametnih brojila’).

Istraživanjem su unaprjeđene konvencionalne metodologije analize elektroenergetskoga razvoja pametnoga (naprednoga) grada s obzirom na očekivanu ekonomičnost, učinkovitost i ukupnu održivost uključivanjem neodređenosti relevantnih varijabli. Karakterizirane su stohastičke (aleatorne) i spoznajne (epistemične) neodređenosti relevantnih veličina prema dostupnim podacima i procjeni. Metodologija definira scenarije na temelju pretpostavki o načinu realizacije elektroenergetskih rješenja pametnoga grada glede financiranja, dinamike implementacije te uspješnosti funkcioniranja naprednih rješenja. Unaprijeđenom metodologijom analize koristi i troškova s karakterizacijom neodređenosti varijabli bolje je određena vjerojatnost uspješnosti realizacije planiranih aktivnosti pametnoga grada uz proračun mjera važnosti varijabli te njihov utjecaj na provedbu planiranih aktivnosti, a time i prioritet za smanjivanje rizika neuspješne realizacije naprednih rješenja. Razvijena metodologija primijenjena je na projekt pametnoga grada, ugradnje napredne mjerne infrastrukture grada Ludbrega.

Istraživanje je provedeno u sklopu istraživačkog projekta financiranog iz fondova Europske unije „Razvoj integriranog rješenja za strateško dugoročno planiranje klimatske i energetske politike i izradu zajedničkih klimatskih i energetskih planova“, broj dodjele KK.01.1.1.07.0038, čiji je voditelj Energetski institut Hrvoje Požar.

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva