Kontakt

Ravnatelj:

Dražen Jakšić

Odnosi s javnošću

Jasmina Trstenjak

Službenik za zaštitu podataka

zastita.podataka@eihp.hr

Službenik za informiranje:

sluzbenik.za.informiranje@eihp.hr

Organizacijska jedinica
Voditelj
Email
Odjel za energetsko i klimatsko planiranje
Mr. sc. Robert Fabek
rfabek@eihp.hr
Odjel za proizvodnju i tržišta energije
Dr. sc. Dražen Balić
dbalic@eihp.hr
Odjel za prijenos i distribuciju energije
Doc. dr. sc. Goran Majstrović
gmajstrovic@eihp.hr
Odjel za obnovljive izvore energije, klimu i zaštitu okoliša
Matija Vajdić
mvajdic@eihp.hr
Odjel za energetsku regulativu i ekonomiku
Dr. sc. Jurica Brajković
jbrajkovic@eihp.hr
Odjel za energetsku učinkovitost
Dr. sc. Vesna Bukarica
vbukarica@eihp.hr
Ured za upravljanje projektima
Dr. sc. Ana Belščak Cvitanović
abelscak@eihp.hr
Služba računovodstva i financija
Anja Vrbanac
avrbanac@eihp.hr
Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima
Tamara Jurak
tjurak@eihp.hr
Služba informacijsko – komunikacijskih i tehničkih poslova
Ivan Musurliev
imusurliev@eihp.hr