ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Korištenje otpadne topline u Središnjom Europi

Rezultati provedbe CE-HEAT projekta o cjelovitom modelu iskorištavanja otpadne topline u Središnjoj Europi prikazani su na posebnoj sekciji u sklopu Međunarodne konferencije SZE 2019 održane 1. travnja 2019. godine u Potrorožu (Slovenija)

U sklopu CE-HEAT projekta, Energetski institut Hrvoje Požar i partneri razvili su praktične alate za poboljšano upravljanje i iskorištavanje potencijala otpadne topline. Alati koji su testirani kroz pilot projekte prikazani su na međunarodnoj konferenciji. Na specijalnoj sekciji o iskorištavanju otpadne topline prisustvovali su sudionici iz osam zemalja Europske Unije.
Anna Sappa iz Energetske Agencije Furlanijske-Julijske krajine predstavila je georeferencirani atlas otpadne topline izrađen za sedam europskih regija. Osim što prikazuje potencijal otpadne topline na georeferenciranoj podlozi, atlas je zamišljen kao podrška pri planiranju politika i poticajnih programa, izjednačavanje proizvodnje i potrošnje te identifikaciju mogućih investicijskih ulaganja. Također, prikazano je na koji način podaci iz atlasa mogu biti iskorišteni kao ulazni podaci za alat podrške pri odlučivanju također razvijenog u sklopu CE-HEAT projekta. Alat podrške pri odlučivanju omogućava pre-feasibility analizu potencijalnih projekata iskorištavanja otpadne topline te uspoređuje dostupne tehnologije na temelju okolišnih i financijskih parametara. Prezentirani su rezultati primjene alata na pilot projektu iskorištavanja otpadne topline tvrtke koja se bavi proizvodnjom slada u Furlanijskoj-Julijskoj krajini.
Samo Fekonja iz Dravskih elektrane Maribor, predstavio je atlas otpadne topline Slovenije te se posebno osvrnuo se na problematiku prikupljanja ulaznih podataka, odnosno potrebom za standardizacijom podataka o otpadnoj toplini na nacionalnoj i regionalnoj razini. Također, dotaknuo se i problematike ograničenog pristupa podacima. U sklopu prezentacije prikazan je kalkulator za izračun otpadne topline koji omogućava preliminarnu ekonomsku procjenu projekata i ocjenjuje njegovu održivost putem ekoloških i ekonomskih parametara. Kalkulator je usmjeren investitorima u potrazi za novim poslovnim prilikama u iskorištavanju otpadne topline. Također, prezentiran je pilot projekt iskorištavanja otpadne topline u hidroelektrani Fala u svrhu grijanja povijesnog muzeja.
Anton Wetzel iz Tirinške energetske i okolišne agencije prikazao je integraciju atlasa otpadne topline i akcijskog plana u regionalnu energetsku strategiju te se osvrnuo na važnost integracije otpadne topline u regionalnim i nacionalnim strateškim dokumentima u svrhu usmjeravanja programa sufinanciranja i financijskih instrumenata za njeno iskorištavanje. U drugom dijelu prikazani su ključni rezultati i izazovi pri iskorištavanju otpadne topline u tekstilnoj, drvnoj i čeličnoj industriji u Tirinškoj regiji,.
U nastavku, sekcija je ugostila dva predavača iz strojarskoj i kemijskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru koji su se osvrnuli na modele iskorištavanje otpadne topline i tehnologije.
Više informacija možete pronaći na https://www.sze.si/en

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva