O nama

Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) ustanova je u vlasništvu Republike Hrvatske čija djelatnost obuhvaća provedbu znanstvenih istraživanja u području energetike, pružanje stručne potpore tijelima javne vlasti te savjetodavnih usluga na domaćem i međunarodnom tržištu.

Iako je u državnom vlasništvu, Institut se ne financira iz državnog proračuna, već na temelju pojedinačnih ugovora.

Institut ima 84 zaposlenika, od čega 80 sa završenim fakultetom, 19 doktora znanosti te je 6 zaposlenika trenutno na doktorskom studiju.

Razvoj energetskog sustava i odnosa unutar njega rezultira novim zahtjevima za znanjem i sposobnošću svih sudionika u energetskom gospodarstvu i državnoj administraciji, ali i za educiranjem samih građana. Obrazovanje i informiranje postaje značajna aktivnost Instituta, što iziskuje kontinuirano usavršavanje stručnjaka u Institutu, kao i njihovo aktivno sudjelovanje u obrazovanju drugih. Institut svoju misiju provodi u suradnji s brojnim znanstvenicima i institucijama iz Hrvatske i inozemstva te preuzima vodeću ulogu na području razvoja energetike u široj regiji, ali i izvan nje.

Ravnatelj instituta

Dražen Jakšić

“Naši stručnjaci su vrhunski, predani svome radu, kolegijalni, ambiciozni i proaktivni.”

EIHP
voditelji odjela

EIHP
Voditelji odjela

Odjel za energetsko i klimatsko planiranje

Robert Fabek

Odjel za prijenos i distribuciju energije

Goran Majstrović

Odjel za obnovljive izvore energije, klimu i zaštitu okoliša

MATIJA VAJDIĆ

Odjel za proizvodnju i tržišta energije

Odjel za energetsku regulativu i ekonomiku

Jurica Brajković

Odjel za energetsku učinkovitost

Vesna Bukarica

Područja djelovanja Instituta

Energetska
bilanca
i statistika

Proizvodnja i
tržišta
energije

Obnovljivi izvori energije,
klima i zaštita
okoliša

E-mobilnost

Energetsko i
klimatsko
planiranje

Planiranje i razvoj
elektroenergetske
mreže

Energetska
regulativa i
ekonomika

Energetska učinkovitost

Povijesni pregled

Ideja o osnivanju Energetskog instituta Hrvoje Požar pokrenuta je iz potrebe da se osnuje neprofitni institut kao potpora u procesima reforme državnim institucijama i tvrtkama u energetskom sektoru.
Institut je osnovan odlukom Nadzornog odbora Hrvatske elektroprivrede (HEP) kao društvo s ograničenom odgovornošću. Uz dr. sc. Gorana Granića, koji postaje i prvi direktor Instituta, jedan od osnivača bio je dr. sc. Ivo Hrs.

Osnivači postaju i Vlada Republike Hrvatske te Industrija nafte (INA), s jednakim pravom upravljanja.

Osnivačka prava HEP-a i INA-e prenose se na Vladu Republike Hrvatske, koja zatim određuje da misija Instituta uključuje i stručnu i znanstvenu potporu Vijeću za regulaciju energetskih djelatnosti.

Institut je preoblikovan u ustanovu u vlasništvu Republike Hrvatske.