Obnovljivi izvori energije, klima i zaštita okoliša

Obnovljiva energija ima važnu ulogu u nastojanjima Europe za smanjivanje ovisnosti o fosilnim gorivima i osnova je niskougljične budućnosti. Obnovljivi izvor ključni su za dugoročna nastojanja ublažavanja učinaka klimatskih promjena, a imat će i sve veću ulogu u unapređivanju cjelokupne energetske sigurnosti EU.

Tehničkim i ekonomskim savjetovanjem s javnim i privatnim sektorom u području obnovljive energije i zaštite okoliša, podupiremo razvoj i provedbu projekata od ideje do realizacije. Pritom se vodimo potrebama klijenata te koristimo širokog spektar specijaliziranih usluga, kao što su istraživanje i analiza energetskog potencijala, optimalna uporaba obnovljivih izvora energije, tehničko-ekonomske analize i utjecaj energetskih postrojenja na okoliš.

Znatno iskustvo Institut ima u području ublažavanja klimatskih promjena radom na analizi mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova, analizi hvatanja i skladištenja ugljika, pripremi strateških dokumenata za ublažavanje klimatskih promjena, pripremi planova za prilagodbu klimatskim promjenama za urbana područja, analizi propisa o klimatskim promjenama, analizi nacionalnih i regionalnih sustava za određivanje cijena ugljika (uključujući sustav EU-a za trgovanje emisijama) te izračunu i smanjenju ugljičnog otiska organizacija. Institut redovito izračunava emisije stakleničkih plinova iz izvora energije.

Naše usluge

Istraživanje i procjena energetskog potencijala pojedinih obnovljivih izvora energije

Mjerenje raspoloživih resursa, istraživanje i procjena energetskog potencijala obnovljivih izvora energije

Izbor i ocjena lokacija za OIE postrojenja

Izradu studija izvodljivosti s tehničkim rješenjima

Tehničku podršku tijekom razvoja projekata OIE

Dubinsko snimanje (Due diligence) projekata prije zatvaranja financiranja ili u postupku preuzimanja te savjetovanje prilikom kupnje ili prodaje

Analize i istraživanja tržišta te procjena i prognoze za potrebe javnog i komercijalnog sektora

Procjena utjecaja energetskih postrojenja na okoliš

Izrada studija i podloga na području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama te izrada modela financiranja ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama

Savjetovanje kod izbora tehnologije i projektnog rješenja