ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Održan prvi dvodnevni seminar Bioenergy4Business projekta

Energetski institut Hrvoje Požar imao je priliku u sklopu H2020 projekta Bioenergy4Business ugostiti stručnu javnost na prvom dvodnevnom seminaru Korištenje biomase za grijanje koji se održao 23. i 24. svibnja 2016. godine u prostorima Instituta. Seminar se sastojao od dijela s predavanjima gdje su se predstavili nužni zahtjevi prilikom projektiranja sustava grijanja na biomasu, proizvodni lanac biomase te primjeri dobre prakse. U sklopu seminara dio vremena bio je posvećen modalitetima financiranja sustava korištenja biomase te iskustava Instituta prilikom tehno-ekonomske evaluacije takvih projekata. Polaznicima seminara predstavljeni su rezultati projekta kao što su računski alati za ekonomsku evaluacija projekata korištenja biomase za grijanja te alat za izračun energetske i financijske vrijednosti miksa goriva iz biomase.
Drugi dio seminara bio je posvećen stručnom izletu. Polaznici su iz prve ruke mogli vidjeti dobre primjere korištenja različitih oblika biomase, kao što je sječka, piljevine i cjepanice za grijanje poslovnih, industrijskih i obiteljskih objekata.
Ovim prilikom se zahvaljujemo svim polaznicima seminara na odzivu te se nadamo da im je seminar bio koristan. Također zahvale našim predavačima gosp. Željku Sučiću iz Šumske biomase d.o.o. te gosp. Draženu Lisjaku iz Biomasa grupe d.o.o. koji nam je uvelike pomogao u organizaciji stručnog dijela izleta.
 
Bioenergy4Business projekt ide dalje, imat ćemo uskoro opet slične aktivnost te se nadamo kako se opet vidimo!
Vaš B4B team

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva