ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Održan prvi višerazinski dijalog o nacionalnom energetskom i klimatskom planu

Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) organizirala je 21. ožujka 2023. godine prvi višerazinski dijalog o klimi i energiji s naglaskom na razvoj ažuriranog Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku (NECP), u sklopu projekta NECPlatform, koji se održao u suradnji s s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) te uz podršku Energetskog instituta Hrvoje Požar (EIHP). Prvi višerazinski dijalog uspješno je okupio više od 40 sudionika iz svih relevantnih sektora, uključujući predstavnike devet ministarstava, jedinica lokalne samouprave, energetske subjekte i stručnjake, nevladine udruge te akademsku i znanstveno-istraživačka zajednicu.

Provedba višerazinskog dijaloga o klimi i energiji jedan je od obaveznih elemenata izrade NECP-a kako bi se osiguralo predlaganje i ažuriranje mjera temeljenih na stvarnim potrebama, što povećava izglede za njihovu uspješnu provedbu. LIFE Projekt NECPlatform provodi se u suradnji šest država članica (Bugarska, Hrvatska, Francuska, Italija, Portugal i Rumunjska) kako bi potaknuo uspostavu trajne platforme za višerazinske dijaloge o energiji i klimi, a u Republici Hrvatskoj projekt provodi REGEA. Cilj platforme je omogućiti horizontalnu i vertikalnu usklađenost potreba i politika te potaknuti izravno povezivanje predloženih mjera s izvorima financiranja.

Unutar projekta NECPlatform planira se održavanje minimalno šest dijaloga do kraja izrade konačne ažurirane verzije NECP-a u lipnju 2024. godine.

Sažetak prvog višerazinskog dijaloga možete pročitati ovdje, a prezentacije možete preuzeti na web stranici MINGOR-a.

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva