ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Održana dvodnevna međunarodna radionica Danube Water Net

28. i 28. ožujka Energetski institut Hrvoje Požar, u suradnji s Kompetenzzentrum Wasser Bodensee e.V., organizirao je dvodnevnu međunarodnu radionicu te okupio je međunarodne i relevantne govornike u području inovacija, istraživanja i monitoringa voda. Cilj radionice bio je multidisciplinarno i interdisciplinarno sagledavanje stanja vodnog sektora Dunavske regije povezivanjem znanstvene zajednice i realnog sektora hrvatskog gospodarstva te razvoj novih istraživačkih projekata za rješavanje problema u vezi s vodama i održivim razvojem. Sudionici radionice tijekom drugog dana posjetili su Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZG) gdje su bili upoznati s tehnologijom obrade otpadnih komunalnih voda grada Zagreba.
Voda je najvažnije materijalno dobro potrebno čovjeku te je voda najvažniji resurs koji posjeduje Republika Hrvatska. Klimatske promjene su očigledne pa Hrvatska, kao i ostale države EU, treba planirati i poduzimati opsežne mjere za ublažavanje njihovih posljedica. Vodno gospodarstvo se nalazi pred velikim izazovom djelujući u promijenjenim prirodnim uvjetima koje karakteriziraju sve učestalije pojave hidroloških ekstrema. Nove politike kružnog gospodarstva upućuju na primjenu novih i inovativnih tehnoloških rješenja u svrhu očuvanja vodnih ekosustava, ali i zaliha pitkih voda na razini EU.

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva