ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Održana virtualna radionica za lokalnu i regionalnu samoupravu u sklopu projekta NECPlatform

U suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te uz podršku Energetskog instituta Hrvoje Požar, Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske organizirala je dana 18. svibnja 2023. važnu radionicu za lokalnu i regionalnu samoupravu u sklopu projekta NECPlatform. Cilj ove radionice bio je uključiti jedinice lokalne i regionalne samouprave u proces izrade Nacionalnih energetskih i klimatskih planova, prezentirajući im pozadinu i važnost NECP-a, kao i za njih najvažnije mjere. Aktivna uloga lokalne i regionalne samouprave ključna je za uspješnu provedbu NECP-a, stoga je sudionicima omogućeno komentiranje prezentiranih mjera kako tijekom samog događaja, tako i nakon njega. Na taj način cilj je osigurati maksimalno ambiciozne i primjenjive mjere, uzimajući u obzir stvarne potrebe lokalne i regionalne samouprave.

U prvom dijelu radionice, naglasak je bio na razumijevanju važnosti i svrhe NECP-a te načinu na koji lokalne i regionalne samouprave mogu doprinijeti ostvarivanju ciljeva, a predstavljeni su i mogući izvori financiranja mjera. Lokalna samouprava, uključujući županije, Grad Zagreb i veliki gradovi već u postojećem NECP-u imaju određene obaveze koje doprinose smanjenju stakleničkih plinova. Prvo, trebaju donijeti krovne dokumente poput Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja te Programa zaštite okoliša. Također, lokalna samouprava treba donijeti sektorske dokumente, poput Akcijskog plana energetske učinkovitosti, koji identificiraju konkretne mjere i projekte za poboljšanje energetske učinkovitosti u lokalnom kontekstu, što dovodi do smanjenja potrošnje energije i emisija stakleničkih plinova.

U drugom dijelu radionice, fokus je stavljen na ključne mjere koje su predložene u NECP-u vezane za lokalnu i regionalnu samoupravu, konkretno mjere vezane uz smanjenje emisija stakleničkih plinova, obnovljive izvore energije, promet i energetsku učinkovitost. Sudionicima su pružene informacije o nacrtu mjera i aktivnostima koje one predviđaju.  Nakon prezentacija uslijedila je otvorena diskusija u kojoj su sudionici imali priliku postavljati pitanja, iznositi svoje prijedloge i dijeliti svoja mišljenja. Ova interaktivna sesija omogućila je razmjenu ideja i stvaranje prostora za suradnju i sinergiju među lokalnim i regionalnim samoupravama u ostvarivanju ciljeva NECP-a.

Unutar projekta NECPlatform planira se održavanje minimalno šest dijaloga do kraja izrade konačne ažurirane verzije NECP-a u lipnju 2024. godine. Virtualna radionica za jedinice lokalne i regionalne samouprave organizirana je u sklopu sektorskih radionica projekta, s ciljem analize izazova s kojima se suočava lokalna i regionalna samouprava i prilagodbe mjera sukladno njihovim potrebama.

Prezentacije prve sektorske radionice za jedinice lokalne i regionalne možete preuzeti na web stranici MINGOR-a.

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva