ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Održana završna konferencija projekta multEE


Konzorcij europskog projekta multEE, financiranog od strane okvirnog programa Europske komisije Obzor 2020., je u suradnji s Tajništvom Energetske zajednice (Energy Community Secretariat) održao završnu konferenciju projekta u hotelu Sofitel u Beču. Projekt multEE – potpora višerazinskom upravljanju energetske učinkovitosti cilja na poboljšanje dosljednosti i kvalitete planiranja i provedbe politika energetske učinkovitosti. S GIZ-om kao koordinatorom preko Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Europu, multEE je ujedinio deset partnera iz devet europskih zemalja i integrirao vodeće institucije koje su aktivne u istraživanju, razvoju politika i samoj provedbi energetske učinkovitosti. Konferencija je bila organizirana zajedno s trogodišnjim sastankom Koordinacijske skupine za energetsku učinkovitost Energetske zajednice, koja okuplja EU i njezine susjede u svrhu doprinosa paneuropskom tržištu energijom.
EIHP je bio projektni partner u konzorciju multEE i predstavljao Hrvatsku kao zemlju koja je trenutno vodeći primjer mjerenja i praćenja mjera energetske učinkovitosti u EU.
Projekt multEE obuhvaća dva glavna područja: 1) razvoj i provedbu inovativnih shema monitoringa i verifikacije (M&V), i 2) poboljšanje koordinacije stvaranja i provedbe energetskih politika, horizontalno kroz nacionalna vladajuća tijela i vertikalno između različitih administrativnih razina. Države članice EU-a i zemlje Energetske zajednice zahtijevaju daljnji rad na ova dva uporišta kako bi se uspješno proveo predloženi okvirni program upravljanja Energetske unije. Projekt multEE čini važan praktični i konceptualni doprinos ovoj akciji. Budući da se projekt dobro uklapa u aktualnu političku debatu, događaj je privukao stručnjake iz svih devet zemalja partnerica projekta multEE te predstavnike iz svih devet zemalja potpisnika Ugovora o Energetskoj zajednici.
Dirk Buschle, direktor Tajništva Energetske zajednice, je otvorio konferenciju s porukom dobrodošlice. Naveo je da Energetska zajednica ima ambiciju slijediti EU na putu borbe protiv klimatskih promjena i da je Energetska zajednica predana ostvarivanju tranzicije ka čistoj energiji istom brzinom kao i ostatak Europe. Buschle je naglasio da je horizontalno i vertikalno upravljanje ključ za postizanje tog cilja.
Leonardo Zannier, stručni referent u Odjelu za koordinaciju energetske politike u DG Energy pri Europskoj komisiji je dao pregled prijedloga Komisije o upravljanju Energetskom unijom. Posebni fokus prezentacije je bio na integriranim energetskim i klimatskim planovima, ključnom elementu prijedloga upravljanja, koji će usmjeriti i pojednostaviti potrebe izvještavanja o klimi i energetici. Publika je pogotovo bila zainteresirana za metodologije izvještaja i prikupljanje drugih potrebnih podataka. Predloženi vremenski period za kraj 2018. je također bio predmet rasprave.
Poslije toga je Benjamin Struss iz GIZ-a, kooordinator projekta multEE, povezao multEE projekt s novim okvirnim upravljačkim programom Energetske unije i objasnio da višerazinsko upravljanje energetskom učinkovitošću nije samo krilatica, već ključan doprinos poboljšanju dosljednosti i kvalitete planiranja i potrebe politike energetske učinkovitosti. Gospodin Struss je dao i pregled glavnih rezultata projekta oko shema monitoringa i verifikacije i koordinacijskih mehanizama te pojasnio kako zaista mogu doprinijeti potpunoj provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti i Zimskog paketa “Čista energija za sve Europljane”.
Armin Teskeredžić, savjetnik GIZ-a, je u vezi s konkretnim rezultatom projekta multEE objasnio i opisao platformu monitoringa i verifikacije (MVP), web aplikaciju koja pomaže pri mjerenju napretka ostvarivanja ciljeva energetske učinkovitosti na svim administrativnim razinama na temelju skupljanja podataka “odozdo prema gore”. Platforma se trenutno provodi i razvija u Hrvatskoj, Makedoniji, Grčkoj, Latviji, Litvi i Slovačkoj te predstavlja dobar primjer pametnog i inovativnog rješenja za probleme efikasnosti, usklađenosti i transparentnosti monitoringa i izvještavanja mjera energetske učinkovitosti.
Nakon doprinosa izlagača, konferencija je primijenila svoj planirani interaktivni model za forum razmjene razmišljanja i zajedničko učenje putem sudjelovanja na okruglim stolovima. Moderatori stolova su upoznali učesnike s uspostavljenim temama i započeli raspravu među sudionicima. Diskusije su uključile dva glavna istraživačka područja projekta multEE. Sudionici su time izabrali teme najbliže i najvažnije njihovom području istraživanja i raspavili o ključnim pitanjima s kolegama iz Europske unije i Energetske zajednice.
Rasprave na okruglim stolovima su proizvele nekoliko ključnih poruka koje su moderatori stolova sakupili i potom predstavljali putem prezentacije.Naposljetku su ove ključne poruke bile dio glavne diskusije među sudionicima i rasprave na panelu. Članovi panela su bili Dean Smolar iz Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) u Hrvatskoj, Violeta Kogalniceanu iz Tajništva Energetske zajednice, Tadas Norvydas iz Litavske energetske agencije i Benjamin Struss. Jedan od glavnih zaključaka koji je proizašao iz rasprave na panelu je bio da MVP alat pruža Državama članicama priliku da oblikuju svoje politike energetske učinkovitosti kroz standardizirano, usklađeno i učinkovito mjerenje i praćenje. Pitanje ostaje kako ga ukorijeniti u procedure i zakonodavstvo i kako osigurati kapacitete za korištenje alata. Upravo je u ovom području rad na projektu multEE oko koordinacijskih mehanizama važan za buduće prilike.
Još jedan aspekt diskusije je da zemlje trebaju “prvake”, primjerice inovativne i ambiciozne općine ili vladine agencije kako bi se ostvario željeni napredak. Komunikacija i diseminacija ne samo troškova već i gospodarskih prednosti mjera energetske učinkovitosti trebaju biti još jači. Sudionici rasprave su se složili da su političke prilike oko poboljšanja višerazinskog upravljanja za energetsku učinkovitosti trenutno vrlo pozitivne s uvođenjem Zimskog paketa na razini EU, uz naznaku da još ima puno posla za napraviti za uspješnu provedbu ciljeva.
Cilj projekta multEE je poboljšanje dosljednosti i kvalitete planiranja, provedbe i nadzora energetske učinkovitosti između različitih administrativnih razina. Temelj projekta je bio pregled postojećih M&V shema (M&V – monitoring i verifikacija) i koordinacijskih mehanizama u Državama članicama EU te u Makedoniji, čiji su rezultati sažeti u Objedinjenom izvješću o M&V shemama i koordinacijskim mehanizmima u EU zemljama te u analizama najboljih praksi.
Značajan dio projekta multEE je bio posvećen razvoju Platforme za monitoring i verifikaciju (MVP), web aplikacije za planove energetske efikasnosti i klime pomoću “odozdo prema gore” metodologije. MVP pomaže pri mjerenju napretka za ispunjenje lokalnih, regionalnih i nacionalnih ciljeva za energetsku učinkovitost te računa uštede energije u CO2 emisijama i prati troškove instrumenata politike.  Temelji se na “odozdo prema gore” formulama za izračun ušteda energije iz mjera energetske učinkovitosti koje su bile izračunate i obuhvaćene u iscrpnom izvještaju o formulama za “odozdo prema gore” metodologiju.  Nadalje, vodič za strukturiranje učinkovitog procesa prikupljanja podataka za nadzor i praćenje mjera energetske učinkovitosti je dostupan u izvještaju o optimalnim procesima prikupljanja podataka za monitoring “odozdo prema gore”.
Unutar drugog područja istraživanja, projekt multEE je podržao razvitak učinkovitijih sustava višerazinskog upravljanja, koji će voditi do razvoja usklađenijih i integriranijih planova energetske učinkovitosti. Projekt je identificirao putem nacionalnih radionica prednosti i mane M&V shema i koordinacijskih mehanizama u zemljama partnerima i razvio konkretne prijedloge za koordinaciju višerazinskog upravljanja.
Za više informacija možete kontaktirati Lovorka Marića, Energetski institut Hrvoje Požar, lmaric@eihp.hr

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva