Organizacijska shema

Upravno vijeće

Ime i prezime
Funkcija
Anja Bagarić
predsjednica
Zoran Pačandi
član
Kristina Džimbeg
članica
Ivana Palinić Galović
članica
Vjekoslav Jukić
član