Planiranje i razvoj energetske mreže

Za dekarbonizaciju energetskih sustava i sigurnost domaće opskrbe energijom ključna su nova proizvodna postrojenja temeljena na obnovljivim izvorima energije. Za prihvat novih izvora energije nužno je osigurati jake i pouzdane elektroenergetske mreže.

Uključeni smo u regionalno planiranje te izradu analiza prijenosnih i distribucijskih mreža u jugoistočnoj Europi, kao i analiza priključenja novih korisnika na mrežu, utjecaja obnovljivih izvora energije i integraciji distribuiranih proizvodnih postrojenja u elektroenergetsku mrežu. U opusu našeg rada su i analize utjecaja tržišta električne energije na pogon elektroenergetskog sustava, protok statičkog i dinamičkog prijenosnog sustava, utvrđivanje tehničkih i operativnih ograničenja u mrežama i upravljanje njima.

Tehničke analize provode se upotrebom najrelevantnijih vrhunskih softverskih paketa i međunarodno priznatim alatima: PSS/E, NEPLAN, PRAO i DigSilent.

Naše usluge

Izrada planova razvoja elektroenergetskog, plinskog, naftnog i toplinskog sustava

Izrada masterplanova energetskog sustava

Izrada studija opravdanosti izgradnje elektrana, optimiziranje rada dijelova ili cjelokupnog energetskog sustava

Izrada proračuna moguće proizvodnje elektrana, analize kvalitete napajanja energijom, sigurnosti i pouzdanosti pogona energetskih sustava

Izrada tehno-ekonomske analize učinaka ugradnje različite opreme u energetskim sustavima

Izrada elaborata i studija priključka korisnika mreže na svim naponskim razinama

Izrada energetskih propisa

Tehničke, ekonomske i regulatorne analize utjecaja novih korisnika mreže na energetski sustav