Planiranje i razvoj energetske mreže

Za dekarbonizaciju energetskih sustava i sigurnost opskrbe energijom ključna su nova proizvodna postrojenja temeljena na obnovljivim izvorima energije. Brojnost i prostorna raspršenost novih proizvodnih objekata značajno se razlikuje od onoga za što je elektroenergetska mreža bila inicijalno dizajnirana. Stoga je za prihvat velikog broja novih izvora energije nužno dograditi postojeće mreže i time osigurati pouzdanu evakuaciju cjelokupne proizvodnje i sigurnost napajanja svih kupaca.

Uključeni smo u regionalno planiranje, razvoj i analizu prijenosnih i distribucijskih mreža u jugoistočnoj Europi i šire, kao i analiza mogućnosti i utjecaja priključenja novih korisnika na mrežu, posebno obnovljivih izvora energije, uključujući i distribuirane izvore. U opusu našeg rada su i analize utjecaja tržišta električne energije na pogon elektroenergetskog sustava, statičke i dinamičke analize elektroenergetskog sustava te utvrđivanje i upravljanje operativnim ograničenjima rada sustava.

Tehničke analize provode se upotrebom licenciranih, globalno najrelevantnijih softverskih alata kao što su: PSS/E, NEPLAN, PRAO i DigSilent.

Naše usluge

Izrada planova razvoja elektroenergetskog, plinskog, naftnog i toplinskog sustava

Izrada masterplanova energetskog sustava

Izrada studija opravdanosti izgradnje elektrana, optimiziranje rada dijelova ili cjelokupnog energetskog sustava

Izrada proračuna moguće proizvodnje elektrana, analize kvalitete napajanja energijom, sigurnosti i pouzdanosti pogona energetskih sustava

Izrada tehno-ekonomske analize učinaka ugradnje različite opreme u energetskim sustavima

Izrada elaborata i studija priključka korisnika mreže na svim naponskim razinama

Izrada energetskih propisa

Tehničke, ekonomske i regulatorne analize utjecaja novih korisnika mreže na energetski sustav