ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Predstavljana završna verzija „Akcijskog plana za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama“

Sredinom veljače 2020. godine, zainteresiranim dionicima, održano je u prostorijama Hrvatskih voda predstavljanje završne verzije „Akcijskog plana za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama“, kako bi isti doprinijeli dodatnim komentarima konačnom dokumentu. Predstavljanje su održali izrađivači Akcijskog plana: Hidroprojekt-ing Zagreb, Hidroing Osijek, Građevinski fakutet u Zagrebu i IGH Zagreb. Na predstavljanju je prezentirano postojeće stanje proizvodnje mulja te procjene proizvodnje u budućnosti (do 2050. godine) te analiza potencijalnih postupaka obrade mulja. U Akcijskom planu je procijenjeno kako u RH na godišnjoj razini nastaje 75.000-100.000 t suhe tvari otpadnog mulja, kojeg je moguće oporabiti na način da se proizvedu sljedeći konačni proizvodi: rekuperirani fosfor, zamjensko dodatno gorivo, energija i materija za upotrebu u poljoprivredi.
Također su dani prijedlozi za izmjene zakonodavnog okvira kako bi se otpadni mulj mogao koristiti u pogledu energetske/materijalne oporabe.
Na predstavljanju ispred EIHP-a sudjelovao je CELEBio tim koji je istaknuo kako otpadni mulj može predstavljati vrijednu sirovinsku osnovicu u kružnoj ekonomiji, kao izvor toplinske i električne energije. Uključivanjem otpadnog mulja u vrijednosne lance bioekonomije. Mulj se također može iskorištavati kao vrijedan izvor neobnovljivih nutrijenata poput dušika i fosfora te se uz ispravne uvjete obrade i skladištenja može koristiti u poljoprivredi.

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva