ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Predstavljeni rezultati SOLAR ADRIA projekta

Energetski institut Hrvoje Požar i Udruga Eko Kvarner organizirali su završnu konferenciju projekta SOLAR ADRIA pod nazivom ‘EUKI – Energetska konferencija’, koja se održala 22. rujna u Gradu Krku na otoku Krku.

Na konferenciji su predstavljani rezultati SOLAR ADRIA EUKI projekta, zatim projekata energetski nezavisnih otoka na Mediteranu (s naglaskom na kvarnerske otoke) te je s međunarodnim sudionicima održana zanimljiva panel rasprava na temu energetske tranzicije EU-a.

SOLAR ADRIA PROJEKT

Solar Adria projektom željelo se olakšati implementaciju projekata solarne energije u urbanim područjima u jadranskoj regiji kroz participativni proces urbanog planiranja, razvoj primjernih projekata i povećanje kapaciteta znanja ciljnih skupina.

Cilj je da takav poboljšani okvir planiranja i inkluzivan pristup u konačnici dovede do održivog korištenja solarnih resursa, većeg prihvaćanja solarnih projekata u urbanim područjima te da će poslužiti kao model razvoja za ostala urbana područja u regiji. Kao konačni rezultat previđa se veće korištenje obnovljivih izvora energije te smanjenje klimatskih promjena kroz duži vremenski period.

Da bi se postiglo sve navedeno, kreirana su četiri radna paketa koja su se provodila u dvije pilot općine – Koper u Sloveniji te Starigrad u Hrvatskoj.

Radni paket 1: Mapiranje stavova dionika o solarnoj energiji. Ovaj paket fokusira se na identificiranje ključnih baza znanja i alata potrebnih dionicima za prevladavanje postojećih barijera u razvoju projekata solarne energije u urbanim područjima, kao i na identificiranje poželjnih područja za razvoj kroz pristup participativno planiranja.

Radni paket 2: Mapiranje solarnog potencijala u pilot općinama. Ovaj paket fokusira se na prikupljanje i organiziranje informacija potrebnih za primjenu i izgradnju solarnih panela u pilot područjima. To uključuje razvoj i implementaciju metodologije solarnog kartiranja na ciljnoj geografiji (Starigrad i Koper).

Radni paket 3: Izrada dokumenata o solarnim sustavima. Ovaj paket fokusira se na pripremu različite dokumentacije (npr. studije izvedivosti, građevinske dozvole, poslovni modeli, financiranje) potrebne za uspješnu implementaciju urbanih solarnih projekata, kao i razvoj online platforme uspostavljanje partnerstava između javnih i privatnih subjekata za razvoj solarnih projekata.

Radni paket 4: Izgradnja i povećavanje kapaciteta. Ovaj paket fokusira se na povećanje kapaciteta ciljnih skupina i dionika te jačanje suradnje između istih. Ovo se planira postići stvaranjem informativne web stranice, organiziranjem radionica, malih konferencija te dvodnevnog seminara u Crnoj Gori, kao i kreiranjem “How to” vodiča – interaktivnog alata za prijenos ključnih principa, zaključaka i lekcija iz ovog projekta. Svi navedeni produkti imaju za cilj pomoći drugim općinama da repliciraju pristup i tako pridonose nacionalnim i klimatskim ciljevima EU kroz ubrzavanje razvoja urbanih solara. Ovaj pristup promovirat će se i među članicama Energetske zajednice u jadranskoj regiji, kao što su Crna Gora, Bosna i Hercegovina te Albanija, gdje integrirani solarni sustavi nosu dovoljno iskorišteni.

EUKI

Solar Adria je projekt financiran od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u sklopu Europske klimatske inicijative (EUKI). Projekt je započeo u listopadu 2019., a završio u rujnu 2022. godine.

Konzorcij projektnog tima sastoji se od četiri partnera: Energetski institut Hrvoje Požar – EIHP (vodeći partner, Hrvatska), The Nature Conservancy in Europe – TNC (provedbeni partner 1, Njemačka), Sveučilište u Ljubljani – UL (provedbeni partner 2, Slovenija) i Program za životnu sredinu – EnvPro (provedbeni partner 3, Crna Gora).

Iz projekta je proizašlo nekoliko korisnih dokumenata koji vam mogu pomoći u razvoju solarnih sustava i odgovoriti na sve dileme, a možete ih pronaći OVDJE.

Ako ste propustili završnu konferenciju na Krku možete je pogledati na YouTube kanalu:

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva