DanuP-2-Gas

Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy

www.interreg-danube.eu/danup-2-gas

 

OPIS PROJEKTA

Dunavska regija ima ogroman potencijal za skladištenje i održivu proizvodnju obnovljive energije. Međutim, do danas ova regija znatno ovisi o energetskom uvozu, dok su razina energetske učinkovitosti, raznolikosti izvora energije i obnovljivih izvora energije niske. U skladu s EU klimatskim ciljevima za 2030. Godinu I EUSDR PA2 ciljevima, DanuP-2-Gas projekt promovira uvođenje procesa međunarodnog energetskog planiranja, putem izrade strategija proizvodnje i skladištenja obnovljivih izvora energije kroz spajanje plinskog i elektroenergetskog sektora. Projekt kroz svoje djelovanje pokušava zbližiti rad energetskih agencija, poslovnih dionika, javnih ustanova I znanstveno-istraživačkih instituta putem Dunavske Energetske Platforme (engl. Danube Energy Platform), koja se temelji na na Atlasu prethodno provedenog projekta Energy Barge. Značajan segment i inovativnost projekta je uključivanje tehnologije vodika, kao medija u kojem se skladišti energija iz obnovljivih izvora energije – u ovom slučaju, biomase i bioplina. Navedeni izvori energije u Dunavskoj regiji imaju značajan energetski potencijal, koji se želi u sklopu projekta istražiti te prikazati mogućnosti zainteresiranim dionicima, ali im pomoći i prilikom osmišljavanja novih projektnih prijedloga.

Program: Danube Transnational Programme

Follow-up projekta ENERGY BARGE (DTP)

Voditelj: Technology Centre Energy – University of Applied Sciences Landschut, DE

13 partnera, 1 IPA partner, 10 priključenih partnera (Associated partner)

Trajanje: 30 mjeseci (1.7.2020. – 31.12.2022.)

Ukupni budžet: 2.481.571,85 EUR

EIHP: 194.161,40 EUR

Sufinanciranje 85%

EIHP voditelj projekta:

Ivona Hulenić;  ihulenic@eihp.hr;  +385 1 6326 287 

PROJEKTNI PARTNERI:

 • Lead partner: Technology Centre Energy – University of Applied Sciences Landshut (DE)
 • ERDF PP1 Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region (SI)
 • ERDF PP2 Tolna County Development Agency Nonprofit Public Ltd.(HU)
 • ERDF PP3 Energy Institute at the Johannes Kepler University Linz (AT)
 • ERDF PP4 Black Sea Energy Research Centre (BG)
 • ERDF PP5 URBASOFIA SRL (RO)
 • ERDF PP6 Deggendorf Institute of Technology (DE)
 • ERDF PP7 National Recycling Agency of Slovakia (SK)
 • ERDF PP8 Institute of Technology and Business in České Budějovice (CZ)
 • ERDF PP9 MAHART-Freeport Co. Ltd (HU)
 • ERDF PP10 International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (HR)
 • ERDF PP11 Energy Institute Hrvoje Požar (HR)
 • ERDF PP12 University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing (HR)
 • IPA PP1 Regional Agency for Socio – Economic Development – Banat Ltd (RS)