Enefirst Plus: Energetska učinkovitost na prvom mjestu

Načelo energetske učinkovitosti na prvom mjestu (EE1st) definirano je i odobreno u zakonodavstvu EU. Svrha EE1st je razmotriti resurse na strani potražnje, kao što su energetska učinkovitost i odgovor na potražnju kao druge vrste energetskih resursa za energetsko planiranje, investicije i politiku. Međutim, prethodne evaluacije Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP) i sličnih projekata, kao što je ENEFIRST, pokazuju da je implementacija EE1st lakša za reći nego učiniti.

Stoga će projekt ENEFIRST+ – Plug Energy Efficiency First In- podržati ključne dionike da nadopune postojeće resurse za ulaganja u energetsku infrastrukturu, energetsko planiranje i kreiranje poticaja. Kroz ovaj projekt razvit će se praktične smjernice i prikazati primjere iz stvarnog života o provedbi ovog načela. Osim toga, ENEFIRST+ planira testirati resurse za 8 slučajeva iz stvarnog života u 4 zemlje (Hrvatska, Grčka, Italija i Poljska) i proširiti rezultate na 27 država članica. Izgradnja kapaciteta i angažman dionika kroz cikluse učenja jedna su od ključnih komponenti, a online platforma prikupljat će najrelevantnije informacije i resurse za praktičnu primjenu načela.

 

Ciljevi projekta:

  • Osigurati tijelima javne vlasti i drugim dionicima praktične resurse za provedbu EE1st
  • Demonstrirati kako se EE1st može implementirati na pilot slučajevima u 4 zemlje
  • Razviti zajednicu prakse, povećati znanje i kapacitete dionika te održavati otvoreni forum za praktične rasprave o EE1st
  • Omogućiti dostupnost znanja i resursa za EE1st na jednom mjestu 

 

Link na glavnu web stranicu Enefirst Plus: https://ieecp.org/projects/enefirst-2/

Kontakt za koordinaciju: Vlasis Oikonomou, IEECP, vlasis@ieecp.org

Kontakt za komunikaciju: Axelle Gallerand, IEECP, axelle@ieecp.org

EIHP kontakt: Vesna Bukarica, vbukarica@eihp.hr

Sufinancirano od strane Europske unije u sklopu projekta br. 101120880. Izraženi stavovi i mišljenja pripadaju samo autoru(ima) i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili CINEA-e. Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu.