ENSMOV

ENSMOV (Poboljšanje provedbe, praćenja i verifikacije politika ušteda energije po članku 7. Direktive o energetskoj učinkovitosti; Enhancing the Implementation and Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the EED) je trogodišnji projekt financiran programom Europske unije Obzor 2020., koji je službeno počeo u lipnju 2019. godine. ENSMOV će tokom trajanja projekta podržati javne institucije i ključne dionike za praćenje i verifikaciju energetskih ušteda razvojem resursa i alata za provedbu članka 7. Direktive o energetskoj učinkovitosti, uz naročiti osvrt na posebne potrebe pojedinih država članica EU.

 

Više o aktivnostima projekta na: https://ensmov.eu/ 

 

CILJ PROJEKTA

 

 • Omogućiti i proširiti razmjene znanja i iskustava među državama članicama EU oko provedbe politika iz članka 7. Direktive o energetskoj učinkovitosti;
 • Razviti set primjenjivih resursa i alata za provedbu članka 7. uzimajući u obzir specifične potrebe pojedinih država članica;
 • Asistirati državnim tijelima kod provedbe monitoringa, izvještavanja i verifikacije ušteda energije, pogotovo oko pouzdanosti podataka i snažne informiranosti za potencijalno preoblikovanje politika u pogledu na 2030. godinu

 

ENSMOV ima i sljedeće strateške ciljeve čiji će se utjecati osjetiti nakon završetka projekta:

 

 • Osigurati da politike energetske učinkovitosti ne stanu na obećanju, već da dugoročno realiziraju i ostvare doprinos energetskim, okolišnim, ekonomskim i sigurnosnim ciljevima Europske unije i država članica unutar Energetske unije;
 • Održati aktivnu platformu i zajednicu za razmjenu znanja najboljih slučajeva iz prakse kod razvoja politika i provedbe članka 7., ojačati suradnju i poboljšati dijalog između državnih tijela i dionika unutar EU nakon završetka projekta.

 

 

TRAJANJE PROJEKTA: lipanj 2019. – lipanj 2022.

 

PROJEKT U HRVATSKOJ PROVODI: Energetski institut Hrvoje Požar

 

 

 

PROJEKTNI KONZORCIJ: 

 

 • Institute for European Energy and Climate Policy (IEECP) – koordinator

 

 • The Regulatory Assistance Project (RAP)

 

 • Italian Federation for the Rational Use of Energy (FIRE)

 

 • Association Technique Energie Environnement (ATEE)

 

 • Centre for Renewable Energy Sources and Savings (CRES)

 

 • Austrian Energy Agency (AEA)

 

 • Wuppertal Institute (WI)

 

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A (KAPE)
 • The Energy Savings Trust (EST)

 

 • Sustainable Energy Development Agency (SEDA)

 

 • Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority (MEKH)

 

 • The University of Piraeus Research Centre (UPRC)

 

 • Energy Agency of Lithuania (ENA)

 

EIHP voditeljica projekta: dr. sc. Vesna Bukarica, vbukarica@eihp.hr,  +385 1 6326 134

 

Lovorko Marić, lmaric@eihp.hr,  +385 1 6326 122

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No.840034