Greet CE

Projekt Greet CE pristupa unaprjeđenju Strategija pametne specijalizacije multidisciplinarnim pristupom u svrhu poboljšanja inovacijskog kapaciteta malih i srednjih poduzeća (SME) u manje razvijenim regijama srednje Europe. Projektni konzorcij se sastoji od 8 partnera iz 7 manje razvijenih regija smještenih u 6 zemalja srednje i južne Europe. Projektne aktivnosti kontinuirano će doprinositi ubrzanju i jačanju inovacijskih kapaciteta regija da temelje svoj budući rast i razvoj na jedinstvenim konkurentskim prednostima (resursi i imovina) i ključnim socio-ekonomskim izazovima.


Fokusirajući se primarno na ostvarivanje zelene tranzicije, projekt Greet CE u skladu je sam specifičnim potrebama i mogućnostima ciljanih regije, a sve u okviru ključnih domena identificiranih unutar EISMEA – Međuregionalni instrument ulaganja u inovacije (I3 instrument). Glavni je cilj projekta osnažiti inovacijske ekosustave podsektora biogospodarstva, s naglaskom na mala i srednja poduzeća u ciljanim regijama. Ovaj cilj nadopunjuje prioritetna područja Strategija pametne specijalizacije (S3) s horizontalnim radnjama osmišljenim da osiguraju podržavajuće poduzetničke okvire. Učinkovito praćenje i evaluacija ključni su za usklađivanje domena znanja (sposobnosti) s potencijalnim tržišnim nišama, što dovodi do stvaranja diferenciranih proizvoda i usluga temeljenih na znanju.

Opće informacije o projektu:

Program: EISMEA: Međuregionalni instrument ulaganja u inovacije (I3)

Šifra projekta: 101133227

Prioritet programa: Ugljično neutralna alpska regija osjetljiva na resurse

Poziv: Aktivnost izgradnje kapaciteta 2b (I3-2022-CAP2b)

Vrsta akcije: Bespovratna sredstva za projekte I3-PJG I3

Akronim projekta: Greet CE

Naziv projekta na hrvatskom jeziku: Zelena tranzicija u srednjoj Europi

Trajanje: 24 mjeseca (započeo: 20.11.2023.)

Proračun projekta: 1.398.006,98 €

Ukupni prihvatljivi proračun EIHP: 183,933.00 €

Koordinator projekta: KSSENA – Energetska agencija Savinjske, Šaleške i Koroške regije