RAZVOJ INTEGRIRANOG RJEŠENJA ZA STRATEŠKO DUGOROČNO PLANIRANJE KLIMATSKE I ENERGETSKE POLITIKE I IZRADU ZAJEDNIČKIH KLIMATSKIH I ENERGETSKIH PLANOVA – KK.01.1.1.07.0038

Kratki opis projekta

 

Trendovi u energetskoj politici ukazuju na neophodne promjene u sustavu planiranja i izrade strateških dokumenata i dugoročnih energetskih i klimatskih planova, stoga se ovim projektom planira istraživanje i razvoj novog integriranog rješenja/ekspertnog sustava za cjelovitu izradu strateških dugoročnih energetskih i klimatskih planova.

 

Projektom će se, kroz suradnju znanstvenog instituta i IT tvrtke, razviti integrirano rješenje sačinjeno od modula za optimiranje proizvodnje i potrošnje energije (i praćenje po lokaciji u vidu energetskog atlasa), modula za planiranje energetskog sustava te praćenja njegove sigurnosti i ranjivosti, kao i modela za simulacije promjena u proizvodnji i potrošnji energije (korištenjem novih tehnologija, IoT…)

 

 

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

 

Osnovni cilj ovog projektnog zadatka je razvoj integriranog softverskog rješenja za strateško dugoročno planiranje klimatske i energetske politike i izradu zajedničkih klimatskih i energetskih planova.

 

Razvijeno integrirano rješenje sastojati će se od:

 

  • statističke i podatkovne platforme;

 

  • energetskog atlasa;

 

  • modula za analizu potencijala/iskorištenosti resursa obnovljivih izvora energije (dalje: OIE);

 

  • modula za praćenje sigurnosti i ranjivosti energetskog sustava;

 

  • modula za praćenje i planiranje razvoja elektroenergetskog sustava (dalje: EES);

 

  • modula za optimiranje proizvodnje električne energije;

 

  • te modela za simuliranje promjena u potrošnji i proizvodnji koje će donijeti kontinuirani razvoj tehnologije.

 

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 8.896.348,24 HRK

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 7.702.618,24 HRK

Udio EU u financiranju projekta iznosi 6.292.677,80 HRK

 

 

Razdoblje provedbe projekta

11.12.2020. – 11.12.2023.

 

Kontakt za više informacija

e-mail: eihp@eihp.hr

 

Linkovi

strukturnifondovi.hr 

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/