ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Provedena edukacija trenera u okviru projekta FarmCircle – Young Farmers: Circles of Circular Economy


U okviru projekta FarmCircle – Young Farmers: Circles of Circular Economy provedena je edukacija zaposlenika poljoprivrednih savjetodavnih službi, Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi koji izravno rade s poljoprivrednicima s ciljem prijenosa znanja o novima trendovima, poslovnim prilikama i tehnologija u bioekonomiji.
Bioekonomija je danas sveprisutan pojam koji se javlja u svim novim strateškim dokumentima, programima i politikama Europske unije, a koji bi se najbolje mogao odrediti kao inovativno gospodarstvo s niskom razinom emisija, s ciljem osiguranja održivosti poljoprivrede i ribarstva, sigurnosti opskrbe hranom i održivog korištenja obnovljivih bioloških resursa u industriji uz istovremenu zaštitu bioraznolikosti i okoliša (izvor: Strategija bioekonomije EU).
U skladu s navedenim, Energetski institut Hrvoje Požar organizirao je trening kojim zaposlenicima javnog sektora žele približiti nove trendove i pojmove koji se pojavljuju u Europskoj uniji. Edukacija na kojoj je sudjelovalo 80-ak zaposlenika savjetodavne službe, ministarstva i agencije održala se u petak, 26. listopada 2018. godine u Ministarstvu gospodarstva poduzetništva i obrta.
Na edukaciji su prikazane prezentacije o bioekonomiji i mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije (bioplin, biomasa, energija Sunca – fotonaponske ćelije i solarni kolektori) na poljoprivrednim gospodarstvima, kako bi se omogućilo poljoprivrednicima konkurentnost na tržištu te pokrivanje vlastitih energetskih potreba.

Više informacija o projektu dostupno je na internetskoj stranici projekta.

 
 
 
 

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva