ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

SAVE THE DATE: ODYSSEE-MURE radionica, 24. – 26. travnja 2023.

Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) priprema ODYSSEE-MURE radionicu koja će se održati od 24. do 26. travnja 2023. u Zagrebu. Radionica se odvija u okviru spomenutog projekta ODYSSEE-MURE, koji ima za cilj praćenje trendova energetske učinkovitosti i mjera u Europi, te okuplja predstavnike iz svih zemalja članica EU-a te predstavnike ECS zemalja. Projektne aktivnosti se odvijaju u okviru LIFE21 programa EU-a, a hvatski nacionalni tim u projektu čine predstavnici iz EIHP-a.

Radionica će obuhvatiti predstavnike iz 40 zemlja (ENERDATA Francuska, FRAUNHOFER Njemačka, AEA Austrija, FOD Economie Belgija, SEDA Bugarska, CYI Cipar, ENVIROS Češka, DEA Danska, TALTECH Estonija, IDAE Španjolska, CRES Grčka, EIHP Hrvatska, MEKH Mađarska, SEAI Irska, ENEA Italija, LEI Litva, Klima-Agence Luksemburg, IPE Latvija, EWA Malta, RVO Nizozemska, GUS u KAPE Poljska, ADENE Portugal, MINER Rumunjska, STEM i Borg&CO Švedska, JSI Slovenija, SIEA Slovačka, IEECP Nizozemska, ECS, predstavnici ministarstava nadležnih za energetiku BiH, Crne Gore, Albanije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Gruzije, Ukrajine, Moldavije i Srbije).

EIHP će u okviru prve sekcije radionice pripremiti prigodna predavanja o aktualnom stanju i aktivnostima u Republici Hrvatskoj.

AGENDA:

O PROJEKTU:

„ODYSSEE“ projekt pokrenut je 1993. godine zajedničkom suradnjom francuske agencije za zaštitu okoliša i upravljanje energijom, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) i programom SAVE upravljan sektorom Europske komisije zaduženim za energiju i svim energetskim agencijama u EU-15 i Norveškoj. Od samog pokretanja, projekt je bio proširivan SAVE programom te od 2005. i Intelligent Energy Europe (IEE) programom, dok je sufinanciran od strane svih nacionalnih energetskih agencija. Od 2001. godine, projekt je povezan s europskom bazom podataka za donošenje političkih odluka o racionalnom korištenju energije nazvanom Mesures d’Utilisation Rationnelle de l’Energie (MURE). Udruživanjem ODYSSEE projekta s MURE bazom podataka 2006. godine, pod zajedničkim imenom „ODYSSEE – MURE“ pokrenut je projekt u sklopu šestog okvirnog programa (FP6) Europske unije. „ODYSSEE – MURE“ projekt koordiniran je od strane ADEME dok tehničku podršku pružaju Enerdata (nezavisna energetska konzultantska kompanija) i Fraunhofer ISI (Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research). Trenutačno se projektne aktivnosti odvijaju u okviru LIFE21 programa te obuhvaćaju više od 40 partnera.

U okviru projekta razvijene su dvije komplementarne baze podataka. Prva baza pod nazivom ODYSSEE sadrži podatke o pokazateljima energetskoj učinkovitosti i CO2 indikatorima, dok baza MURE sadrži podatke o učinkovitosti i učinku mjera koje su usmjerene na poboljšanje energetske učinkovitosti.

Više informacija o projektu dostupno je na: https://www.odyssee-mure.eu/

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva