ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Zajednica ugovaratelja Geotermalna energija i EIHP potpisali 4 ugovora

Dana 31. ožujka u prostorima DVD-a Jakšić, Energetski institut Hrvoje Požar potpisao je, kao partner u zajednici sa Geotermalna energija d.o.o., 4 ugovora za izradu studija i prateće dokumentacije za istraživanje geotermalnog prostora Požeško-slavonske županije, kojima će se osigurati daljnja istraživanja i u konačnici dozvole za pridobivanje energije iz podzemlja.

Radi se o sljedećim ugovorima:

I. Izrada studije hidro-geotermalnog potencijala Požeško-slavonske županije
II. Izrada znanstveno istraživačke studije za prostor termalnog izvorišta „Velika”
III. Studija procjene geotermalnog potencijala na predloženom istražnom prostoru „Tekić“ s tehno-ekonomskom procjenom isplativosti projekta i s predloženim istražnim radovima na mikrolokaciji
IV. Izrada dokumentacije za stjecanje dozvole za istraživanje i priprema dokumentacije za ishođenje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda na lokalitetu „Tekić“.

Nositelj projekta je Požeško-slavonska županija dok je tehnička pomoć u pripremi i provedbi projekta povjerena Regionalnom koordinatoru razvoja Požeško-slavonske županije. Partneri projekta su Grad Lipik, Općina Jakšić i Općina Velika. Ukupna vrijednost projekta je 1.876.000,00 kn. Udio sufinanciranja iz EU iznosi 1.594.600,00 kn (85%), udio Požeško-slavonske županije 169.837,50 kn (9,05%), udio Grada Lipika 75.000,00 kn (4%), dok udio Općine Velika iznosi 36.562,50 kn (1,95%).

Projekt uključuje izradu Studije geotermalnog potencijala Požeško-slavonske županije, izradu dokumentacije za stjecanje dozvole za istraživanje i pripremu dokumentacije za ishođenje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda na lokalitetu Tekić, izradu projektno-tehničke dokumentacije za Toplovod u Lipiku te izradu Istraživačke studije termalnog izvorišta u Velikoj. Projekt je financiran kroz Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga KK.10.1.3.05.

Razdoblje provedbe projekta je od 1. svibnja 2020. – 1. svibnja 2023. godine.

Cilj projekta je podići razinu iskoristivosti geotermalnog potencijala Požeško-slavonske županije, odnosno njezinih općina i gradova (Općine Jakšić i Velika i grad Lipik) kako bi se pokrenula gospodarska djelatnost te podigla razina kvalitete života na ovom području kroz: turizam, poljoprivredu, zdravstvo, zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost, te ostale povezane djelatnosti. Potencijal eksploatacije je puno veći od onoga što za sada imamo u praksi, a to je da imamo korištenje geotermalnih voda u ljekovite i balneološke svrhe (Lječilište Lipik-temperatura vode na izvoru 60⁰C) te u rekreativne svrhe (Dubočanka Velika – temperatura vode na izvoru 29⁰C).

Izvor: https://www.pszupanija.hr/novosti/ured-zupana/item/3283-geotermalni-izvori-pozesko-slavonske-zupanije.html

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva