ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Započeo novi projekt REPLACE – efikasno, ekonomski isplativo, čisto i ekološki prihvatljivo grijanje i hlađenje

Grijanje i hlađenje (HC) čine 50% finalne potrošnje energije u Europi i uzimajući u obzir kako preko 68% plina je uvozno, trajno smanjenje potrošnje i povećanje udjela obnovljivih izvora u ovom sektoru ključno je za uspješnu Energetsku uniju. Konkretno, velika zabrinutost izaziva činjenica da 80 od 120 milijuna instaliranih sustava grijanja u Europi trenutno postiže energetsku oznaku C ili D. REPLACE stoga nastoji potaknuti eliminiranje neučinkovitih i starih sustava grijanja i hlađenja, unutar deset ciljnih regija, ciljajući pritom na potrošače, investitore/vlasnike, kao i na posrednike (instalatere, vodoinstalatere i dimnjačare) kako bi bili adekvatno informirani prilikom donošenja odluka o izboru tehnologije. Na temelju provjerene, dokazane i široko dostupne tehnologije REPLACE projektom uspostavljene su tri ključne okosnice koje olakšavaju masovno aktiviranje učinkovitih i čistih tehnologija grijanja i hlađenja: a) fokusiranost na predstavnike ciljnih regija s namjenskim kampanjama usmjerenim na rad s i kroz lokalne radne skupine; b) izgradnja kapaciteta i prijenos znanja; c) stvaranje okruženja koje potiče dionike na donošenje pravilnih odluka putem osmišljenih i razvijenih kampanja specifičnih za ciljne skupine, poticanjem suradnje svih dionika te provedbom inovativnih rješenja.
REPLACE projekt izravno cilja na preko 8,3 milijuna potrošača, s procijenjenim kratkoročnim učinkom od 4-7 GWh godišnje uštede primarne energije, smanjenjem godišnjih emisija stakleničkih plinova od 2.000 do 7000 tCO2eq i do 30 mil. EUR dodatnih ulaganja u održivu energiju.
Predviđa se kako će do 2026. godine, zahvaljujući REPLACE projektu, biti ostvarene godišnje uštede primarne energije od 68 GWh, smanjene godišnje emisije stakleničkih plinova za 67.000 tCO2eq te kako će se potaknuti ulaganja u održivu energiju u iznosu od preko 300 mil. EUR najmanje u deset ciljnih regija. Cjelokupna ideja REPLACE projekta osigurava da se i nakon njegova završetka provode kampanje za korištenje suvremenih i energetski učinkovitih tehnologija grijanja i hlađenja.
Energetski institut Hrvoje Požar dio je projektnog konzorcija koji još okuplja i Austrijsku energetsku agenciju, WIP Renewable Energies (DE), Civic Foundation Energiewende Oberland (DE), Escan s.l. (ES), Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Enova d.o.o. (BA), Black Sea Energy Research Centre (BG), City of Sabac (RS), Jožef Stefan Institute (SI), International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (MK) i Regional Energy Agency of Castilla y León (ES).

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva