Energy institute HRVOJE POŽAR

News

Druga nacionalna radionica projekta multEE


Druga nacionalna radionica projekta multEE održana je u petak, 24. veljače 2017. Na radionici se raspravljalo o interesima, potrebama i prioritetima prisutnih dionika za poboljšanje mjerenja, praćenja i verifikacije energetskih ušteda, pogotovo u području poboljšanja koordinacijskih mehanizama (horizontalna i vertikalna koordinacija) između različitih institucija i dionika. Druga važna tema za diskusija je bila nadogradnja Sustava za mjerenje, praćenje i verifikaciju energetskih ušteda (SMiV), koji sada u Hrvatskoj bilježi uštede od preko 1 PJ.
Na radionici su sudjelovale sljedeće hrvatske institucije i organizacije:

  • CEI (Centar za praćenje poslovanje energetskog sektora i investicija)
  • APN (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama)
  • MINZOiE (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike)
  • DOOR (Društvo za oblikovanje održivog razvoja)
  • EIHP (Energetski institut Hrvoje Požar)

Glavne teme radionice su bile:

  • Prezentacija rezultata projekta
  • Pregled prethodnih aktivnosti i planovi za završnu konferenciju projekta u lipnju
  • Kratki opis nadogradnje aplikacije SMiV
  • Rasprava o status koordinacijskih mehanizama između različitih administrativnih razina; preporuke za budućnost

Zaključak radionice je bio da su koordinacijski mehanizmi između različitih institucija na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini sada na zadovoljavajućem nivou. Uloge su jasno definirirane između različitih razina, komunikacija je temeljena na točnom i pravovremenom prijenosu informacija. Kod horizontalne koordinacije postoji potencijal za daljnje poboljšanje. Nadogradnja SMiVa je važan korak u još pouzdanijem i uspješnijem mjerenju i praćenju energetskih ušteda u budućnosti. Razmatrale su se i kombinacije SMiVa i Informacijskog sustava za gospodasrenje energijom te uključenjem SMiVa i njegovih rezultata u buduće Održive energetske i klimatske akcijske planove (SECAP).

 

Podijeli

Related Posts

Categories

Archive