ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Izdana prva sektorska analiza za bioekonomiju Republike Hrvatske

Dr.sc. Biljana Kulišić (EIHP), u suradnji s Ekonomskim institutom u Zagrebu, izradila je prvu sektorsku analizu za bioekonomiju Republike Hrvatske.
Bioekonomija je dio ambicioznog plana Europske unije kojim će Europa postati prvi ugljično-neutralni kontinent do 2050. godine. Europa je odredila smjer prema održivom gospodarstvu u cilju smanjenja potreba za novim resursima i zamjenom fosilnog ugljika s obnovljivim ugljikom iz biomase.
Veličina bioekonomije Europske unije procijenjena je na 2.259 milijardi eura prometa, 621 milijardu eura dodane vrijednosti i 18,7 milijuna zaposlenih osoba u 2015. godini.
Ukupna veličina bioekonomije u Hrvatskoj procijenjena je na 204.000 zaposlenih koji ostvaruju 11,33 milijarde eura prometa i 3,47 milijardi eura dodane vrijednosti u 2018. godini. Prosječna produktivnost u bioekonomiji Hrvatske ispod je prosjeka u EU-28.
U Hrvatskoj okosnicu bioekonomije čini „lanac od polja do stola“: proizvodnja biomase za hranu i piće te prerada biomase u industriji hrane, pića i duhanskih proizvoda. Sektori koji zahtijevaju manju radnu produktivnost, poput proizvodnje papira i proizvodnje kemikalija, farmaceutika, plastike i gume iz biomase, nisu dovoljno razvijeni. Vidljiva produktivnost u svim sektorima bioekonomije niža je nego na razini EU-28.
S obzirom na strukturu bioekonomije Republika Hrvatska pripada grupi zemalja EU-a koju obilježava viša sektorska specijalizacija rada i niska vidljiva sektorska produktivnost rada što je uvjetovano visokom koncentracijom zaposlenosti u radno intenzivnijim sektorima proizvodnje biomase (poljoprivreda, šumarstvo i akvakultura). Zbog komparativne prednosti povoljne sirovinske osnovice i postojanja industrije koja prerađuje biomasu u proizvode s višom dodanom vrijednosti, dolazi do stvaranja velikog potencijala za razvoj moderne bioekonomije u Hrvatskoj.
Cijelu analizu pronađite na LINKU.

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva