LEAP4SME

Povezivanje politika energetskog pregleda radi unapređenja i potpore malim i srednjim poduzećima u postizanju energetske učinkovitosti

 

Koordiniran od strane ENEA, LEAP4SME ima za cilj podržati države članice u uspostavljanju ili poboljšanju učinkovite politike za mala i srednja poduzeća (MSP) da provode energetske preglede i primjenjuju preporučene mjere uštede energije, koje će pomoći smanjenu prepreka u primjeni mjera energetske učinkovitosti.

 

 

Cilj projekta:

 

Predloženi projekt namjerava pružiti potporu državama članicama u uspostavljanju ili poboljšanju nacionalnih i lokalnih shema za mala i srednja poduzeća koja će proći energetski pregled i provesti isplative preporučene mjere uštede energije.

 

Početni rad na mapiranju politika i programa slijedit će detaljno razumijevanje njihovih snaga i slabosti, s ciljem prevladavanja trenutnih kritičnosti i uskih grla. Istodobno će se provesti rad na karakterizaciji malih i srednjih poduzeća u smislu potrošnje, veličine i sektora energije kako bi se razumjeli učinkoviti načini za pravilno adresiranje postojećih i inovativnih politika energetskog pregleda.

 

Pod uvjetom da se kontinuirano komunicira (putem radionica, upitnika, sastanaka) s kreatorima politike, kao i malim i srednjim poduzećima i ESCO-ima / udruženjima energetskih revizora, tada će se razviti i proširiti niz prijedloga i preporuka politika.

 

Prioriteti vođenja politike i preporuka bit će:

 

  • djelotvornost i orijentacija na stvarne potrebe tržišta;
  • integracija s drugim točkama EED-a, posebno člankom 7. Shemama obveza energetske učinkovitosti i alternativnim mjerama;
  • ponovljivost, barem za sektor / veličinu / regiju malih i srednjih poduzeća;

 

Temeljni dio projekta, uz odgovarajuće sudjelovanje zatraženo od svakog partnera, bit će kontinuirana akcija izgradnje i širenja kapaciteta upućena kreatorima politike i relevantnim dionicima na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini.

 

Kako bi se napori koncentrirali na nove izazove i valorizirali prethodne napore, Konzorcij je predan iskoristiti što je moguće više rezultata postignutih u prethodnim relevantnim projektima koje financira EU (poput ENSPOL, ODYSSEE-MURE, EPATEE) i relevantnim inicijativama poput kao EEFIG i s njim povezani forumi za održiva ulaganja u energiju.

 

Na zahtjev europskih institucija, Konzorcij vrlo rado želi dati svoj doprinos, putem nalaza i rezultata projekta, trenutnoj raspravi o definiciji malih i srednjih poduzeća.