ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Suradnja s Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu na izradi Strategije s Akcijskim planom za smanjenje emisija stakleničkih plinova za tvrtku Cromaris d.d.

Energetski institut Hrvoje Požar, u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, izračunao je ugljikov otisak te izradio Strategiju s Akcijskim planom za smanjenje emisija stakleničkih plinova za tvrtku Cromaris d.d.
Izračunat je ugljikov otisak Cromarisa za 2019. godinu, u skladu s međunarodnim standardima (ISO 14064-1:2018 standard i GHG protokol). Obuhvaćene su emisije stakleničkih plinova koje nastaju na lokacijama poslovnih jedinica tvrtke – upravna zgrada i preradbeno-logističkog centra u Gaženici (Zadar), mrjestilište ribe u Ninu, 6 uzgajališta ribe i 7 ribarnica. Izračunate su direktne emisije iz nepokretnih energetskih izvorima, fugitivnih izvora i tvrtkinih vozila te indirektne emisije koje nastaju izvan lokacija tvrtke, a povezane su s potrošnjom električne energije. Također je procijenjena nesigurnost izračuna te su definirani ključni izvori emisije s najvećim doprinosom ugljikovom otisku. Nakon toga su postavljeni ciljevi smanjenja emisija stakleničkih plinova i analizirane mjere koje bi mogle osigurati ostvarenje ciljeva. U skladu s Pariškim sporazumom i Europskim zelenim planom, dugoročni cilj Cromarisa je postizanje ugljikove neutralnosti do 2050. godine.
Energetski institut Hrvoje Požar je nastavio uspješnu suradnju s Cromarisom te je u tijeku izračun ugljikovog otiska za 2020. godinu.

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva