Public procurement

EIHP is obliged to apply the Law on Public Procurement.

On this page, you can find the Rulebook on the implementation of simple public procurement procedures at the EIHP, the list of economic entities with which EIHP may not enter into public procurement contracts and procurement plans, the register of concluded contracts, and data on simple and public procurement.

Ordinance on the implementation of simple procurement procedures

Notice related to the conflict of interest under the Public Law 2016

Plan nabave 2023.

I. Izmjena Plana nabave (3. veljače 2023.)

II. Izmjena Plana nabave (8. veljače 2023.)

III. Izmjena Plana nabave (1. ožujka 2023.)

IV. Izmjena Plana nabave (17. ožujka 2023.)

V. Izmjena Plana nabave (13. travnja 2023.)

VI. Izmjena Plana nabave (1. lipnja 2023.)

Vll. Izmjena Plana nabave (1. studenoga 2023.)

Registar ugovora

Jednostavna nabava

Gorivo za automobile, evid. br. 1/23

Poziv na dostavu (17. travnja 2023.)

Odluka o odabiru

Troškovi osiguranja imovine i odgovornosti, evid. br. 3/23

Poziv na dostavu (26. travnja 2023.)

Troškovnik

Odluka o odabiru

Osiguranje prijevoznih sredstava, evid. br. 4/23

Poziv na dostavu (26. travnja 2023.)

Troškovnik

Odluka o odabiru

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje na poslovnoj zgradi EIHP-a, evid. br. 35/23

Poziv na dostavu (18. svibnja 2023. )

Prilog 2 – Projektno-tehnička dokumentacija

Prilog 3 – Troškovnik

Odluka o odabiru

Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji zgrade EIHP-a, evid. br. 16/23

Poziv na dostavu (29. lipnja 2023.)

Prilog 1 – Arhitektura

Prilog 2 – Strojarski projekt – tekst

Prilog 3 – Strojarski projekt – grafika

Prilog 4 – Elektrotehnički projekt – automatizacija i upravljanje

Prilog 5- Elektrotehnički projekt – jaka struja

Prilog 6 – Sunčana elektrana

Odluka o odabiru

Troškovi za premije za zdravstveno osiguranje, evid. br. 8/23

Poziv na dostavu (18. prosinca 2023.)

Prilog 1 – Troškovnik i tehnička specifikacija

Plan nabave 2022. godine
I. Izmjena Plana nabave (2. ožujka 2022.)
II. Izmjena Plana nabave (14. travnja 2022.)
III. Izmjena Plana nabave (23. svibnja 2022.)
IV. Izmjena Plana nabave (13. srpnja 2022.)
V. Izmjena Plana nabave (17. kolovoza 2022.)
VI. Izmjena Plana nabave (11. listopada 2022.)
VII. Izmjena Plana nabave (14. studenoga 2022.)

Registar ugovora

Jednostavna nabava

Najam multifunkcijskih fotokopirnih uređaja, evid. br. 9/22
Poziv za dostavu ponuda (15.11.2022.)
Odluka o odabiru

Troškovi za premije za zdravstveno osiguranje, evid. br. 8/22
Dokumentacija o nabavi (10.11.2022.)
Odluka o odabiru

Usluge savjetodavne podrške u pripremi provedbi postupka javne nabave radova obnove poslovne zgrade, evid. br. 33/22
Poziv za dostavu ponuda (30.8.2022.)
Odluka o odabiru

Usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine, evid. br. 6/22
Poziv za dostavu ponuda
Odluka o odabiru

Gorivo za automobile, evid. br. 1/22
Poziv za dostavu ponuda
Odluka o odabiru

Usluge čišćenja i pranja poslovnog prostora, evid.br. 2/22
Poziv za dostavu ponuda
Odluka o odabiru

Troškovi osiguranja imovine i odgovornosti, evid. br. 3/22
Poziv za dostavu ponuda
Odluka o odabiru

Osiguranje prijevoznih sredstava, evid. br. 4/22
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik
Odluka o odabiru

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

REGISTAR UGOVORA 2018.

DONACIJE 2018.

Odluka o odabiru ponuditelja 12/18  Stručna podrška gradovima i općinama u prijavi za CESBA MED nagradu

Odluka o odabiru ponuditelja 9/18 troškovi premije za zdravstveno osiguranje

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi 9/18 Troškovi premije za zdravstveno osiguranje

Odluka o odabiru ponuditelja 10/18 Najam multifunkcijskih fotokopirnih uređaja

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi 12/18 Stručna podrška gradovima i općinama u prijavi za CESBA MED nagradu

Objašnjenje DON 10/18 Najam multifunkcijskih fotokopirnih uređaja

POZIV: Dokumentacija o Jednostavnoj nabavi 10/18 – Najam multifunkcijskih fotokopirnih uređaja

POZIV: Dokumentacija o jednostavnoj nabavi 4/18 – Usluge tjelesne zaštite osoba, objekta i imovine EIHP-a i usluge Centralnog dojavnog sustava

Poziv za dostavu ponuda Cateringa za svečanost obilježavanja 24 godine rada Energetskog instituta Hrvoje Požar

POZIV: Izrada stručnih poglavlja za potrebe SUO za izgradnju priključka HE Senj2 na elektroenergetski sustav

POZIV: Za dostavu ponuda za provedbu jednostavne nabave za predmet nabave: Usluge čišćenja i održavanja poslovnog prostora

POZIV: Za dostavu ponuda za provedbu jednostavne nabave za predmet nabave: Gorivo za službena vozila

POZIV: Priprema obrazovnog programa i provedba predavanja za dvije ciljane skupine za CESBA MED projekt – (Obrasci, Prilog 6)