ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Okrugli stol ‘Izazovi hrvatske energetske tranzicije’

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU), Znanstveno vijeće za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku, organizirala je u ponedjeljak, 17. lipnja 2024., okrugli stol ‘Izazovi hrvatske energetske tranzicije’, u sklopu kojeg je i mr. sc. Robert Fabek, voditelj Odjela za energetsko i klimatsko planiranje u EIHP-u, održao prezentaciju ‘Odnosi i trendovi u energetskom sustavu Republike Hrvatske’.

Prezentacija daje pregled razvoja odnosa u hrvatskom energetskom sustavu u proteklom razdoblju do 2022. godine. Prikazuje osnovne odrednice poput strukture proizvodnje primarne energije, strukture uvoza i izvoza energije, kao i strukture i porijekla oblika energije u ukupnoj potrošnji energije. Osim analize za karakteristične agregirane grupe energenata također prikazuje i razvoj proizvodnje, uvoza, izvoza i ukupne potrošnje za karakteristične oblike energije (ugljen, prirodni plin, sirova nafta, hidroelektrična energija, ukapljeni naftni plin, motorni benzin, dizelsko gorivo, električna energija) u razdoblju do 2022. godine.

Unutar sektora energetskih transformacija provedena je analiza strukture proizvodnje i strukture potrošnje energije po energentima i po postrojenjima. Kao i kod analize primarne energije i ovdje je prikazan razvoj pojedinih karakterističnih energenata u razdoblju do 2022. godine.

U okviru sektora finalne potrošnje energije analiza je provedena na razini pojedinih sektora potrošnje (industrija, promet, kućanstva, sektor usluga, poljoprivreda, građevinarstvo) te na razini energenata koji se troše u svakom pojedinom sektoru.

Uz analizu ostvarenih trendova u energetskom sustavu do 2022. godine, predstavljena je i projekcija razvoja energetskog sustava do 2050. godine u skladu s nacrtom Nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske.

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva