ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Sastanak HUB-a za biogospodarstvo

U petak, 7. lipnja 2024. u Kući Europe održao se sastanak HUB-a za biogospodarstvo koji su zajednički organizirali Energetski institut Hrvoje Požar, WWF Adria i Hrvatska poljoprivredna komora kao hrvatski partneri na projektima BOOST4BIOEAST i CEE2ACT.

Cilj oba projekta je jačanje suradnje dionika u sustavu biogospodarstva na izradi i provedbi planova biogospodarstva u Hrvatskoj, slijedom donošenja Strategije biogospodarstva čiju je izradu vodilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Na ovom sastanku predstavljene su dosadašnje aktivnosti na oba projekta te su prezentirani e-alati koji su izrađeni u okviru CEE2ACT, a razgovaralo se i o daljnjim potrebama dionika u sustavu biogospodarstva i mogućim aktivnostima za jačanje tih potreba.

U sklopu događaja održana je i prezentacija vezanu za programe HORIZON i CBE JU – nove mogućnosti za financiranje projekata iz područja biogospodarstva.

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva