Proizvodnja i tržišta energije

Funkcioniranje modernih energetskih sustava temelji se na tržišnim principima, kako u Europi tako i diljem svijeta. U tom su kontekstu postrojenja za proizvodnju energije bitan element koji mora zadovoljiti potrebe za energijom na pouzdan, siguran, isplativ i okolišno prihvatljiv način, dok tržišta energije moraju biti organizirana tako da osiguraju transparentnu i pravovremenu dostupnost proizvedene energije potrošačima.

EIHP odgovore na pitanja vezana uz integraciju novih proizvodnih postrojenja (hidroelektrane, OIE, termoelektrane, baterijski sustavi, elektrolizatori, dizalice topline i dr.) u elektroenergetski i energetski sustav te optimizaciju vođenja i izgradnje energetskog sustava temelji na razvijenim matematičkim modelima i proračunima. Rezultati analiza klijentima ukazuju na mogućnosti pozicioniranja na tržištu, komparativne prednosti, raspodjelu izvora prihoda i stavki rashoda, ali i na moguću optimizaciju poslovanja. Analize se provede u sklopu razvoja nacionalnih/regionalnih/lokalnih energetskih strategija, razvoja i unapređenja pravnog okvira, ali isto tako i u sklopu projekata za privredne/poslovne subjekte.

Za dugoročno planiranje energetskog sustava upotrebljavamo međunarodno priznate simulacijske modele kao što su PLEXOS, MESSAGE i WASP, dok za analize tržišta električne energije koristimo modele PLEXOS i Antares.

Naše usluge

Razvoj poslovnih strategija i analiza donošenja odluka

Izrada studija izvedivosti za postrojenja i sustave za proizvodnju energije, posebno hidroelektrane i termoelektrane

Izrada tržišnih analiza i projekcija razvoja tržišnih indikatora na temelju razvijenih regionalnih energetskih modela

Tehničke dubinske analize proizvodnih postrojenja