Politika i ciljevi kvalitete

Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske čija djelatnost obuhvaća provedbu znanstvenih istraživanja, pružanje stručne potpore tijelima javne vlasti te savjetodavnih usluga na domaćem i međunarodnom tržištu, u području energetike.

Misija

EIHP doprinosi hrvatskoj, europskoj i globalnoj energetskoj tranziciji, multidisciplinarnim istraživanjem, poslovnim savjetovanjem i prijenosom znanja.

Vizija

EIHP namjerava postati globalno prepoznatljiv generator promjena energetskog sektora prema klimatskoj neutralnosti i niskougljičnom društvu.

Naše vrijednosti:

  • Osoblje. Naše osoblje čine vrhunski stručnjaci predani svome radu, kolegijalni, ambiciozni i proaktivni, spremni na učenje i usavršavanje.
  • Korisnici. Pouzdan smo partner svim našim korisnicima, brinemo o njihovom zadovoljstvu i s njima imamo otvoren i etičan odnos.
  • Rad. Potičemo timski rad, inovativnost i multidisciplinarnost, kako bismo postigli vrhunske rezultate.
  • Okruženje. Radna je sredina ugodna i pravedna, vodimo brigu o okolišu, sigurnosti i zdravlju, zalažemo se za rodnu ravnopravnost i vladavinu prava, a borimo protiv diskriminacije.

Energetski institut Hrvoje Požar je posvećen poticanju promjena u energetskom sektoru pružanjem visokokvalitetnih usluga i podrške našim korisnicima na području energetske tranzicije. Naše veliko iskustvo na brojnim domaćim i međunarodnim projektima osigurava nam prepoznatljivost i povjerenje naših partnera i korisnika usluga. Etablirani smo u regiji jugoistočne Europe i aktivni u drugim dijelovima svijeta te kroz partnerstva radimo na stalnom jačanju prisutnosti na globalnom tržištu.

Vlastite stručne kapacitete stalno jačamo i unaprjeđujemo kako bismo odgovorili izazovima ambicioznih ciljeva energetske politike i tehnološkim promjenama u sektoru. Posebnu pažnju posvećujemo ljudskim resursima, njihovoj edukaciji i razmjeni znanja te gradimo vrhunske stručnjake u svom području. U svojim analizama koristimo brojne alate i razvijamo modele i metodologije kako bismo odgovorili izazovima promjena u energetskom sektoru.

Uz primjenu i stalno poboljšavanje djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2015 radimo na uvođenju integralnog sustava upravljanja kvalitetom, uz razvoj poslovno informacijskog sustava i neprekidno poboljšavanje procesa. Time povećavamo efikasnost našeg poslovanja, kvalitetu naših usluga i zadovoljstvo korisnika, a što pridonosi pozitivnim poslovnim rezultatima.

U Zagrebu, 15.02.2021.

Ravnatelj Instituta: Dražen Jakšić

ISO 9001 : 2015 (HR); ISO 9001 : 2015 (EN); ISO 9001 : 2015 (DE)