ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Online program usavršavanja: provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje

Online Program usavršavanja održat će se u utorak, 15. veljače 2022., a namijenjen je osobama arhitektonske, građevinske, strojarske i elektrotehničke struke, ovlaštenim za provođenje energetskih pregleda i energetsku certifikaciju zgrada s jednostavnim (MODUL 1) i sa složenim tehničkim sustavom (MODUL 2).


Na samom početku Programa bit će prikazani primjeri proračuna za postizanje nZEB uvjeta koristeći računalni alat KI EXPERT Plus, uz osvrt na novosti u računalnom alatu KI EXPERT Plus vezane za promjene u Tehničkom propisu Također će u građevinskom dijelu biti prikazani sustavi izolacije vanjske ovojnice koji nisu uobičajeni (npr. ETICS na ETICS, teške završne obloge).


Što je novo u regulativi?


Djelomično je izmijenjena definicija zgrada s obzirom na složenost tehničkih sustava; 8. rujna 2021. su na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljene Smjernice za izradu analize postojećeg stanja zgrade; od 1. srpnja 2021. se koristi nova Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada i novi izgled energetskog certifikata; Algoritam za izračun energetskih svojstava je sadržajno proširen (dizalice topline zrak/zrak, peći, kamini na kruto gorivo)… Primjeri proračuna do primarne energije (strojarski dio), koristeći računalni alat KI EXPERT Plus provedeni su na tri primjera obiteljskih kuća s različitim termotehničkim sustavima (primjer kuće s jednim, dva i tri različita izvora toplinske energije).


Koje su najčešće greške uočene prilikom provedbe kontrole energetskih certifikata i pripadajućih izvješća?


Od 1. srpnja 2021. u primjeni je nova Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada 2021. objavljena na internetskim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u koju je između ostalog ubačen Sustav automatizacije i upravljanja zgradom (SAUZ). U sklopu predavanja su dani primjeri određivanja energetskih razreda učinkovitosti SAUZ-a. Od 1. ožujka 2021. na snazi su nove oznake energetske učinkovitosti kućanskih uređaja, a od 1. rujna 2021. i izvora svjetlosti.


Što je potrebno znati o novim energetskim oznakama u sklopu provođenja energetskih pregleda zgrada i prijedloga mjera?


Na nove i postojeće zgrade, koje se podvrgavaju značajnoj obnovi, primjenjuju se zahtjevi Direktive 2018/844/EU o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti vezani uz elektromobilnost, koji su u cijelosti preneseni u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN 125/19).


Što nas očekuje u području elektromobilnosti? Koja oprema je prikladna u vidu integracije mjesta za punjenje u zgradama? Koji su to nužni koraci koji prethode instalaciji opreme? Što je potrebno znati o investicijskim i operativnim troškovima? Koji se zahtjevi, prema EU direktivama, postavljaju?
Pohađanjem ovog jednodnevnog Programa usavršavanja u ukupnom trajanju od 8 sati polaznici prolaze slijedeće tematske cjeline:

  1. GRAĐEVINSKI DIO – primjena proračuna za postizanje nZEB uvjeta korištenjem računalnog alata KI EXPERT Plus
  2. STROJARSKI DIO – kratki pregled novosti iz regulative – primjeri provedbe proračuna do primarne energije koristeći računalni alat KI EXPERT Plus (tri primjera obiteljskih kuća s različitim termotehničkim sustavima)
  3. REZULTATI KONTROLE ENERGETSKIH CERTIFIKATA I PRIPADAJUĆIH IZVJEŠĆA
  4. ELEKTRO DIO – primjeri određivanja energetskih razreda učinkovitosti SAUZ-a – nove energetske oznake kućanskih uređaja – elektromobilnost

Detaljan program i satnicu možete pogledati OVDJE.
OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva