ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Natječaj za dodjelu godišnje nagrade “Hrvoje Požar”

Glavni odbor Zaklade “Hrvoje Požar”, na temelju Poslovnika o dodjeli godišnje nagrade “Hrvoje Požar”, te Poslovnika o stipendiranju mladih energetičara, objavljuje natječaj:
I. Znanstvenim i stručnim djelatnicima dodjeljuju se Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” u obliku plakete i povelje: – za stručni i znanstveni doprinos razvitku energetike,
– za inovacije u području energetike,
– za realizirani projekt racionalnog gospodarenja energijom,
– za unapređenje kvalitete okoliša vezano uz energetske objekte i
– za popularizaciju energetike.
Nagrada za stručni i znanstveni doprinos razvitku energetike u pravilu se dodjeljuje pojedincu. Ostale nagrade se mogu dodijeliti pojedincu, grupi stručnjaka i/ili znanstvenika koji su zajedno izvršili nagrađeno djelo, ili organizaciji – nositelju nagrađenog projekta. Prijedlog za dodjelu godišnjih nagrada, s pismenim obrazloženjem i s priloženom dokumentacijom, mogu podnijeti znanstvene i znanstveno-nastavne organizacije, znanstvena i stručna društva, pojedini znanstveni i javni radnici, te ostale ustanove i trgovačka društva.
II. Studentima dodjeljuje se ukupno pet (5) godišnjih nagrada “Hrvoje Požar”, u obliku povelje i u novčanom iznosu i to:
– studentima energetskih usmjerenja završne godine preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za zapažen uspjeh u dosadašnjem studiranju i
– studentima koji su diplomirali između dva zadnja natječaja za posebno zapaženi diplomski rad iz područja energetike.
Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade najboljim studentima energetskog usmjerenja mogu podnijeti znanstveno-nastavne organizacije, sveučilišni nastavnici i sami studenti uz preporuku sveučilišnog nastavnika.
Prijedlozi se podnose pismeno, s obrazloženjem. Kandidati koji se natječu za posebno zapažen diplomski rad moraju isti priložiti u elektroničkom obliku.
III. Studentima energetskog usmjerenja dodjeljuje se pet (5) jednogodišnjih stipendija za završnu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija, odnosno studentima diplomskog sveučilišnog studija.
Stipendije se dodjeljuju u obliku povelje i novčanom iznosu. Stipendije Zaklade “Hrvoje Požar” bit će dodijeljene kandidatima koji ne primaju druge stipendije.
Prijedlog za dodjelu stipendija mogu podnijeti sveučilišni nastavnici i sami studenti. Kandidati koji se žele natjecati za nagradu ili stipendiju dužni su popuniti upitnik koji mogu dobiti u tajništvu Hrvatskog energetskog društva ili na internetskoj stranici HED-a: www.hed.hr.
IV. Osobe mogu samo jedanput biti dobitnik nagrade iz pojedinačnih kategorija iz članka I., a studenti mogu samo jedanput biti dobitnik jedne od studentskih nagrada iz članka II.
V. Natječaj je otvoren od 1. do 30. travnja 2016. godine.
Prijedlozi se podnose tajništvu Hrvatskog energetskog društva, Zagreb, Savska cesta 163, p.p.141. Prijava mora sadržavati ime/naziv i adresu predloženika s brojem telefona.
Sve obavijesti mogu se dobiti na tel. 01/ 60 40 609, 63 26 134, e-mail: mgaura@eihp.hr.
Odluka Glavnog odbora o dodjeli nagrada bit će objavljena u dnevnim listovima i stručnim publikacijama te na internetskoj stranici HED-a: www.hed.hr.
[button link=”http://www.hed.hr/pdf/upitnik%20za%20nagrade%20i%20stipendije.pdf” type=”big” newwindow=”yes”] Upitnik za nagrade i stipendije[/button]

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva