ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

EBRD i HOPS potpisali Sporazum o darovnici za izradu studije izvodljivosti za projekt „Jačanje glavne hrvatske prijenosne osi sjever-jug koja omogućava razvoj novih interkonekcijskih prekograničnih dalekovoda“

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) jučer su potpisali Sporazum kojim EBRD financira Studiju izvodljivosti (uključivo Studije procjene utjecaja na okoliš i društvo) za jačanje glavne hrvatske prijenosne osi sjever-jug koja omogućava razvoj novih interkonekcijskih prekograničnih dalekovoda. Nastavno je HOPS potpisao i Ugovor o konzultantskim uslugama s najbolje ocijenjenim ponuditeljem za izradu predmetne studije, konzorcijem predvođenim Energetskim institutom „Hrvoje Požar“ iz Zagreba (EIHP).
Partneri HOPS-a na ovom projektu su Elektroprijenos BiH i Nezavisni operator sustava u Bosni i Hercegovini (NOS BiH). Projekt obuhvaća izgradnju dalekovoda u Hrvatskoj i interkonekcijskog prekograničnog dalekovoda između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, s pripadajućim trafostanicama (proširenjima postojećih i izgradnjom novih). Nova interkonekcija između hrvatskih i bosanskohercegovačkih elektroenergetskih sustava u svojim središnjim dijelovima jačaju regionalni koridor prijenosne mreže na pravcu Istok-Zapad, između ostalog dajući značajan doprinos pouzdanom radu cjelokupne regionalne prijenosne mreže kao i potencijalnom dodatnom prijenosu iz jugoistočne Europe prema Italiji.
Razvoj prekogranične trgovine električnom energijom u regiji i između susjednih regija na paneuropskoj razini zahtijeva razvoj prijenosne infrastrukture kroz proširenje i jačanje posebice 400 kV interkonekcijskih veza te jačanje prijenosne mreže unutar pojedinih zemalja kako bi se omogućio priključak novih elektrana i razvoj potrošnje, uz održavanje visoke razine pouzdanosti rada elektroenergetskog sustava i sigurnosti opskrbe.

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva