ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Potpisan “Sporazum o stručnoj, znanstvenoj i poslovnoj suradnji” sa Sveučilištem u Mostaru

Sveučilište u Mostaru i Energetski institut Hrvoje Požar potpisali su 7. lipnja 2019. godine u Mostaru Sporazum o stručnoj, znanstvenoj i poslovnoj suradnji. Potpisivanje Sporazuma održano je u prostorijama Sveučilišta, a potpisali su ga prof. dr. sc. Zoran Tomić (Sveučilište) i dr. sc. Goran Granić (EIHP). Ovim Sporazumom EIHP će pružati potporu razvoju Sveučilišta u Mostaru, njegovom uključivanju u europske projekte i projekte u regiji te pomoć u održavanju nastave.
Suradnja će se realizirati sudjelovanjem u nastavi, pomoći u izradi diplomskih i doktorskih disertacija, zajedničkim projektima prema natječajima u EU, inozemstvu ali i državnih i međunarodnih fondova i institucija za provedbu projekata u Hrvatskoj i BiH te sudjelovanjem i organiziranjem seminara, stručnih skupova, savjetovanja i predavanja.

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva